Бализ

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search
Евробализ Сименс в Германия
Двойка Евробализи

Бализ (или Евробализ, от фр. balise) е маркер, поставен между релсите като част от Европейската система за контрол на влаковете. Използва се френската дума balise, за да се различава от всякакви други видове маркери.

Бализите работят на принципа на електромагнитната индукция. Когато влакът премине върху бализ, монтирана бобина от долната страна на локомотива индуцира ток в бобината на бализа и се осъществява обмен на данни, чрез измерване на консумацията на индуциран ток (на същия принцип като магнитно-индукционните смарт карти). Бализите обикновено са монтирани по два на разстояние от около 3 метра един от друг, за да може влакът да различава посоката си. Бализите често взаимодействат с оборудване на борда, за да гарантират безопасната експлоатация на влака. Пример за такова коопериране са системите за автоматично спиране на червен сигнал.

Обикновено всяка двойка бализи се състои от променлив и постоянен маркер. Променливият предава на локомотива около 1000 октета информация за ограничението на скоростта в дадения участък, наклона на линията, състоянието на следващия семафор и т.н. Постоянният предава само съобщение за край на комуникацията. Данните в бализите включват и разстоянието до следващия бализ, което е важно, за да се проверяват липсващи маркери и по този начин да се предотвратят евентуални инциденти.