Беседа:Огоста

Съдържанието на страницата не се поддържа на други езици.
от Уикипедия, свободната енциклопедия

The calculation is wrong. The количество (% от годишния обем) should be 100%, but it is 105.6 %! So I calculated new and put in the right numbers. Someone who wrote this part has miscalculated. (I hope, the translation is correct)изчислението е погрешно. Количеството (% от годишния обем) трябва да бъде 100%, но е 105.6%! Затова изчислих нови и поставих правилните числа. Някой, който е написал тази част, се е изчислил неправилно. (Надявам се, че преводът е правилен)--Christian1311 (беседа) 07:01, 27 март 2019 (UTC)Отговор[отговор]

And so, October is the minimum, not August.И така, октомври е минимумът, а не август.--Christian1311 (беседа) 07:05, 27 март 2019 (UTC)Отговор[отговор]