Биомедицинско инженерство

From Уикипедия
Jump to navigation Jump to search

Биомедицинско инженерство или биомедицинска техника е приложението на принципите и методите на инженерните науки в областта на медицината и биологията с цел опазване на здравето на хората (като диагностика и терапия). Това направление на науката и техниката има за задача да приближи максимално техническите науки и медицината с цел повишаването на качеството на оказваната медицинска помощ, включващо диагностиката, мониторинга и лечението на заболяванията.[1]

В голямото многообразие на проблеми се развиват различни самостоятелни области на биомедицинското инженерство.

Биоинформатика[edit | edit source]

Биомеханика[edit | edit source]

Биоматериали[edit | edit source]

Тъканно инженерство[edit | edit source]

При тъканното инженерство обикновено се вземат клетки от орган на донора и размножават в лабораторни условия инвитро. В зависимост от вида на клетките те могат да се размножават двуразмерно или триразмерно (обемно). След това могат да бъдат трансплантирани или ретрансплантирани в донора.

Медицински изделия[edit | edit source]

Образна диагностика[edit | edit source]

Импланти[edit | edit source]

Генно инженерство[edit | edit source]

Източници[edit | edit source]

  1. Medical Engineering: Homepage. // Institution of Mechanical Engineers. Архивиран от оригинала на May 2, 2007.