Боян Милчев

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Боян Милчев
български орнитолог
Роден

Образование Софийски университет
Научна дейност
Област Орнитология
Образование Софийски университет
Работил в Софийски университет
Лесотехнически университет

Боян Милчев е български орнитолог.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Роден е на 5 юли 1961 г. в Елхово. Завършва висше образование в Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "зоология" през 1986 г. [1] От 1988 до 1991 разработва дисертационния си труд върху птиците на Странджа планина, който защитава в 1991 г.[2] Първоначално работи в Биологическия факултет на Софийския университет като специалист-биолог (1991) и старши асистент (1993). Хабилитира се през 2002 г., когато е избран за доцент. От 2005 г. преминава на работа в Лесотехнически университет (Катедра "Ловно стопанство"). Там е лектор по 6 университетски дисциплини.

Има над 80 научни публикации, повечето от които в чуждестранни списания. Ръководител или участник е в десетки научноизследователски проекти. Отстоява непоколебимите си природозащитни възгледи и има съществен принос в изучаването и опазването на природата на Странджа планина и преди всичко – на нейната орнитофауна.[3][4][5][6] [7] [8] [9] [10] [11]Той проучва птиците и в две други, дотогава неизследвани планини в България – Сакар[12] и Врачанската планина[13]Научните му интереси са предимно в областта на орнитологията (фаунистика, екология), зоологията и екологията на гръбначните (птици, бозайници, влечуги и земноводни) и опазването на природата. Изследванията му върху храната на бухала (Bubo bubo)), забулената сова (Tyto alba), горската ушата сова (Asio otus), както и други видове птици (напр. черноглавата чайка (Larus melanocephalus)[14]), са сред най-всеобхватните изобщо.

Боян Милчев е съучредител и член на Българско дружество за защита на птиците и на Българско орнитологично дружество.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Мирков, И. 2009. За птиците на България и техните изследователи. Библиография 1950-2008. Авангард Прима. С. 1-222.
 2. Милчев, Б. 1991. Орнитоценологични проучвания на Странджа планина в България. - Биолог. факултет, София, СНС по зоол. и хидробиол. при ВАК., автореф. канд. дис., 1-26.
 3. Милчев, Б. 1994. Проучване на зимуващите водолюбиви птици в Странджа планина и прилежащото Черноморско крайбрежие. – Годишник СУ, С. 85: 277-290.
 4. Милчев, Б. 1998. Животинският свят в ЗПТ “Устието на река Велека” и “Силистар”. – В: План за управление на защитените местности “Устието на река Велека” и “Силистар”, С., МОС: 77-86.
 5. Милчев, Б., О. Илиев. 1995. Фауна на НП “Странджа”. – В: сб. док. Странджа: опазване на биоразнообразието и устойчиво земеделско развитие. БШПОБ, София: 43-54.
 6. Симеонов, С., Б. Милчев. 1994. Проучване на бухала (Bubo bubo (L.)) в Странджа. I. Разпространение, местообитание и гнездова биология. – Екология, БАН, С., 26: 78-87.
 7. Милчев, Б. 1991. Орнитоценологични проучвания на Странджа планина в България. Автореферат кандидатска дисерт., БФ, СУ ”Св. Кл. Охридски”, 1-26.
 8. Milchev, B. 1994. Breeding bird atlas of the Strandja mountains, south-east Bulgaria. – Sandgrouse, 16: 2-27.
 9. Milchev, B. 1998. The Birds in the Bulgarian part of the Strandja mountains. I. Species list and status. – Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Fac. Of Biol., Book 1- Zoology, 88-90: 25-43.
 10. Miltschew, B., Georgiewa. 1992. Eine Studie zum Bestand zur Brutbiologie und Ernahrung des Steinadlers, Aquila chrysaetos (L.), in Strandsha-Gebirge. – Beitr. Vogelkd., 38 (5/6): 327-334.
 11. Simeonov, S., B. Milchev, Z. Boev. 1998. Study of the Eagle Owl (Aves: Strigiformes) in Strandzha mountain (Southeast Bulgaria). II. Food spectrum and trophic specialization. – Acta zoologica bulgarica, 50, 2/3: 87-100.
 12. Milchev, B., A. Kovachev. 1998. A Contribution to the bird fauna of the Sakar mountains. – Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Fac. Of Biol., Book 1- Zoology, 88-90: 45-53.
 13. Milchev, B., V. Georgiev. 1998. Birds of the Vratza Mountains. I. Status and composition of species. – Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Fac. Of Biol., Book 1- Zoology, 88-90: 75-88.
 14. Milchev, B., N. Kodjabashev, Y. Sivkov, D. Chobanov. 2004. Post-breeding season diet of the Mediterranean Gull Larus melanocephalus at the Bulgarian Black Sea coast. – Atlantic Seabirds, 6 (2): 65-78.