Български студентски съюз

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Българският студентски съюз (съкратено БСС) е създаден на 1 декември 1990 г. Той е самостоятелна организация на българските студенти.

Целите на БСС са:

  • гарантиране на равен достъп и обучение във висшите училища на всеки български гражданин, независимо от материалното му положение и социален произход;
  • недопускане на дискриминация на студенти заради убежденията им;
  • недопускане на политизиране и идеологизиране на висшите училища в Страната.
  • подпомагане на социално слаби членове на съюза.

От създаването му през 1990 г. БСС активно участва в обществения и академичния живот на страната. През 1992 г. възобновява честванията на празника на българските студенти на 8 декември. През 1993 г. става член на Международния студентски съюз.

Участва активно във всички кръгли маси по проблемите на студентите, и партнира с другите студентски организации при отстояване на студентските проблеми пред правителството. Участва в учредяването на Националния младежки съвет, Националния студентски съвет и в др. инициативи.

Към октомври 2018 г. Българският студентски съюз администрира два центъра за студентски услуги към Националния студентски дом в София – Национален център за социални проекти и Кабинет за работа със студенти в неравностойно положение.

През 2019 г. за Председател на УС е избран г-н Станислав Фердов. Неговата програма за развитие вкючва:

1.Разкриване на регионални представителства в цялата страна.

2.Участието на БСС в Младежките съвети към общините.

3.Скючване на меморандуми за сътрудничество с университети,кметства,общини,НПО,и др.

4.Иницирането на редица проекти,най-големия от които е Българско Студентско Радио и Телевизия(БСРТ).

Други проекти са и модернизацията на студентските общежития и столове.