Водни кончета в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Списъкът включва водните кончета, срещащи се в диво състояние на територията на България.

Забележка: Където не е отбелязано друго, източник за наименованието и наличието на съответния вид в България е сайтът odonata.biodiversity.bg.[1]

Синьо ромолниче Calopteryx virgo Linnaeus, 1758
Поясно ромолниче Calopteryx splendens Harris, 1782
Каменисто мекошарче Epallage fatime Charpentier, 1840
Върбово кротиче Chalcolestes viridis Vander Linden, 1825
Сенчесто кротиче Chalcolestes parvidens Artobolevski, 1929
Двупетнисто кротиче Lestes barbarus Fabricius, 1798
Малко кротиче Lestes virens Charpentier, 1825
Дългопетнисто кротиче Lestes macrostigma Eversmann, 1836
Северно кротиче Lestes sponsa Hansemann, 1823
Обикновено кротиче Lestes dryas Kirby, 1890
Зимно кротиче Sympecma fusca Vander Linden, 1820
Речно шило Platycnemis pennipes Pallas, 1771
Чернокрако огнивче Pyrrhosoma nymphula Sulzer, 1776
Голямо стреличе Erythromma najas Hansemann, 1823
Синьо стреличе Erythromma lindeni Selys, 1840
Малко стреличе Erythromma viridulum Charpentier, 1840
Малко пъстриче Coenagrion scitulum Rambur, 1842
Торфено пъстриче Coenagrion hastulatum Charpentier, 1825
Ручейно пъстриче Coenagrion ornatum Selys, 1850
Обикновено пъстриче Coenagrion puella Linnaeus, 1758
Ивичесто пъстриче Coenagrion pulchellum Vander Linden, 1825
Синьогръдо пъстриче Enallagma cyathigerum Charpentier, 1840
Малко бръсниче Ischnura pumilio Charpentier, 1825
Синевърхо бръсниче Ischnura elegans Vander Linden, 1820
Планински пъстролет Aeshna juncea Linnaeus, 1758
Торфен пъстролет Aeshna subarctica Walker, 1908
Есенен пъстролет Aeshna mixta Latreille, 1805
Жълтогръд пъстролет Aeshna affinis Vander Linden, 1823
Петнист пъстролет Aeshna cyanea Muller, 1764
Кафяв пъстролет Aeshna isoceles Muller, 1767
Царски пъстролет Anax imperator Leach, 1815
Тъмен пъстролет Anax parthenope Selys, 1839
Прелетен пъстролет Hemianax ephippiger Burmeister, 1839
Пролетен пъстролет Brachytron pratense Muller, 1764
Речен пъстролет Caliaeschna microstigma Schneider, 1845
Жълто цигулче Gomphus flavipes Charpentier, 1825
Пролетно цигулче Gomphus vulgatissimus Linnaeus, 1758
Зеленогръдо цигулче Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1785
Щипесто цигулче Onychogomphus forcipatus Linnaeus, 1758
Южно воденичарче Cordulegaster picta Selys, 1854
Балканско воденичарче Cordulegaster heros Theischinger, 1979
Синеоко воденичарче Cordulegaster insignis Schneider, 1845
Двузъбесто воденичарче Cordulegaster bidentata Selys, 1843
Мъхеста зеленка Cordulia aenea Linnaeus, 1758
Планинска зеленка Somatochlora metallica Vander Linden, 1825
Речна зеленка Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935
Жълтопетниста зеленка Somatochlora flavomaculata Vander Linden, 1825
Арктична зеленка Somatochlora arctica Zetterstedt, 1840
Пролетна зеленка Somatochlora borisi Marinov, 2001
Кафяво живениче Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Речно живениче Libellula fulva Muller, 1764
Плоскотело живениче Libellula depressa Linnaeus, 1758
Черновърхо синилниче Orthetrum cancellatum Linnaeus, 1758
Бяловърхо синилниче Orthetrum albistylum Selys, 1848
Бродещо синилниче Orthetrum brunneum Fonscolombe, 1848
Бледо синилниче Orthetrum coerulescens Fabricius, 1798
Голямо червениче Crocothemis erythraea Brulle, 1832
Обикновено червениче Sympetrum striolatum Charpentier, 1840
Есенно червениче Sympetrum vulgatum Linnaeus, 1758
Бледо червениче Sympetrum meridionale Selys, 1841
Синеоко червениче Sympetrum fonscolombei Selys, 1840
Жълтокрило червениче Sympetrum flaveolum Linnaeus, 1758
Кърваво червениче Sympetrum sanguineum Muller, 1764
Петнисто червениче Sympetrum depressiusculum Selys, 1841
Поясно червениче Sympetrum pedemontanum Allioni, 1766
Жълтопетнисто графитче Leucorrhinia pectoralis Charpentier, 1825
Рилско графитче Leucorrhinia dubia Vander Linden, 1825
Черно стъклениче Selysiothemis nigra Vander Linden, 1825

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. Водните кончета в България - видов списък. // odonata.biodiversity.bg. Българска Фондация Биоразнообразие, 2005. Посетен на 7 декември 2011. (на български) Архив на оригинала от 2011-09-01 в Wayback Machine.