Гуголплекс

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Гуголплекс (на английски: googolplex) е число в математиката, равно на (10 googol) или на 1 с гугол нули. Подобно на гугол, терминът е въведен през 1938 година от американския математик Едуард Кеснер.

Гугол серии[редактиране | редактиране на кода]

  • гуголдуплекс = 10гуголплекс = 10^(10^(10^100))
  • гуголтриплекс = 10гуголдуплекс = 10^(10^(10^(10^100)))
  • гуголквадраплекс = 10гуголтриплекс = 10^(10^(10^(10^(10^100))))
  • гуголквинплекс = 10гуголквадраплекс = 10^(10^(10^(10^(10^(10^100)))))
  • и т.н.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]