Детска смъртност

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Детската смъртност по света, 2008 г.

Детската смъртност е статистически показател за смъртност на деца.

Равнява се на броя починали деца на възраст до 1 година, отнесен към броя живородени деца за съответния период. Детската смъртност е сред величините, които обикновено се отчитат при оценяване на жизнения стандарт.

Най-честите причини за детската смъртност са пневмонията, дехидратацията в резултат на диария, недохранването, маларията, различни вродени заболявания.