Направо към съдържанието

Диверсификация (финанси)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Борд на филипинския фондов пазар
Разпределение на активите в Уикикниги

Диверсификацията във финансите е процесът на разпределяне на капитала по начин, който намалява излагането на финансов риск към всеки отделен актив. Често срещан път към диверсификация е да се намали рискът или нестабилността чрез инвестиране в различни активи. Ако цените на активите не се променят в перфектен синхрон, едно диверсифицирано портфолио ще има по-малка вариация от среднопретеглената вариация на съставните му активи и често по-малка променливост от най-малко променливите от неговите съставни части.[1]

Диверсификацията е една от двете основни техники за намаляване на инвестиционния риск. Другата е хеджиране.

Диверсификация с корелирана възвращаемост чрез еднакво претеглено портфолио[редактиране | редактиране на кода]

Очакваната възвръщаемост на финансово портфолио е средно претеглена от очакваната възвръщаемост на всеки отделен актив:

където е делът на общото инвестирано богатство на инвеститора в актив .

Дисперсията на възвръщаемостта на финансово потрфолио се дава от:

Вмъквайки в израза за :

Пренареждаме:

където е дисперсията на актива и е ковариацията (мярката за съвместната променливост на две случайни променливи) между активите и .

В еднакво претеглено портфолио, . Тогава дисперсията на финансовото потрфолио става:

където е средната стойност на ковариациите за и е средната стойност на дисперсиите. Опростявайки, получаваме:

С нарастването на броя на активите получаваме асимптотичната формула:

По този начин, в еднакво претеглено финансово потрфолио, дисперсията на финансовото потрфолио клони към средната стойност на ковариациите между ценните книжа, тъй като броят на ценните книжа става произволно голям.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. O'Sullivan, Arthur, Sheffrin, Steven M. Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-063085-3. с. 273.