Алкадиени

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Диен)
Ален

Алкадиените (наречени още диени) са ненаситени въглеводороди с обща формула CnH2n-2 n≥3, съдържащи в молекулата си две двойни връзки. Те са бифункционални въглеводороди, структурни изомери на алкините, но по химическите свойства наподобяват алкените. Характерни за тях са присъединителни реакции към С=С връзките. Някои алкадиени са предшественици на важни биосинтетични вещества.

Хомология[редактиране | редактиране на кода]

Първите десет хомолога на алкадиените
Обща молекулна формула Наименование
C3H4 ален, 1,2-пропандиен
C4H6 бутандиен
C5H8 пентандиен
C6H10 хександиен
C7H12 хептандиен
C8H14 октандиен
C9H16 нонандиен
C10H18 декандиен
C11H20 ундекандиен
C12H22 додекандиен
CnH2n-2 n≥3 алкадиен

Видове[редактиране | редактиране на кода]

Спрямо взаимното положение на двете двойни връзки, алкадиените се делят на три групи. За всички видове са характерни горене и полимеризация.

Диени със струпани двойни връзки[редактиране | редактиране на кода]

Това са диени, при които двете двойни връзки са при един и същ въглероден атом. Най-простият представител на този вид диени, а и на класа съединения като цяло, е ален (1,2-пропандиен). Структурата им може схематично да бъде предствавена като R-HC=C=CH-R.

Диени със спрегнати двойни връзки[редактиране | редактиране на кода]

При тях двойните връзки са при два съседни въглеродни атома. Първият представител на техния хомоложки ред е 1,3-бутандиал (H2C=CH-CH=CH2). Според теорията на валентността, в съединението има две двойни и една простап връзка мемду въглеродните атоми във веригата. Спроред съвременните представи за строежа на атома, четирите въглеродни атома са свързани с една проста и с четириелектронна спрегната делокализирана химична връзка. За този вид алкадиени са характерни присъединителни реакции при въглеродните атоми, свързани със спергнати двойти връзки. При 1,3-бутандиала това е известно като 1,4-заместване. Структурата им може схематично да бъде предствавена като R-HC=CH-CH=CH-R.

Диени с изолирани двойни двъзки[редактиране | редактиране на кода]

Ако двойните връзки са разделени от поне три въглеродни атом, то това е диен с изолирани двойни връзки. Първият им представител е 1,4-пентандиал (H2C=CH-CH-CH=CH2). Структурата им може схематично да бъде предствавена като R-HC=CH-CH-CH=CH-R.