Алкин

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Алкините в химията са хомоложен ред от ненаситени въглеводороди с обща формула CnH2n-2. Съдържат една тройна връзка между два от въглеродните атоми в молекулата си.

Наименованията на видовете алкини завършват на -ин, например въглерод: C, етин : H-C≡C-H

Алкините още се наричат ацетилени.

За разлика от алканите и в по-малка степен от алкените, алкините са много реактивни и нестабилни съединения. Отличават се с висока киселинност и имат pKa стойности (25) между тези на амоняка (35) и етанола (16). между алкани,алкени и алкини има генетична връзка. Имат висока температура на кипене и топене.малко разтворими във вода, но по-добре от останалите.

Химични свойства:Участват в присъединителни реакции като присъединяват водород, вода,халогени, халогеноводороди. Взаимодействат с водород като първо се разкъсва едната пи връзка,после и другата, и се получава алкан със същия брой въглеродни атоми.Горят като се получава СО2 и Н2О.

Алкадиени-въглеводороди с 2 двойни връзки.според разположението на двете двойни връзки има няколко вида алкадиени: >С=С=С< и други. физичните им свойства са подобни на алкените.пи връзките диктуват химичните свойства.

                ХОМОЛОЖНИЯТ РЕД НА АЛКИНИТЕ Е:
Брой въглеродни атоми Имена Формула
2 Етин C2H2
3 Пропин C3H4
4 Бутин C4H6
5 Пентин C5H8
6 Хексин C6H10
7 Хептин C7H12
8 Октин C8H14
9 Нонин C9H16
10 Декин C10H18
Общо име Алкини

Присъединителни реакции[редактиране | редактиране на кода]

Присъединителните реакции протичат в два етапа, като последователно се разкъсват двете π-връзки. В първия етап се получават алкени, а през втория-алкани или съответните производни.

Хидриране(хидрогениране) е процес на присъединяване на водород. За да се присъедини водород са нужни висока температура, високо налягане и катализатор.

Халогениране е процес на присъединяване на халогени. При алкините халогенирането протича по електрофилен механизъм.

Хидрохалогенирането при алкини протича по електрофилен механизъм и по правилото на Марковников.

Хидрация - присъединяване на вода. Когато се присъединява вода към алкини се получават кетони. Реакцията протича при наличието на катализатори (сярна киселина) и по правилото на Марковников.

Заместителни реакции[редактиране | редактиране на кода]

Алкините проявяват слаби киселинни свойства и могат да реагират с метали. Получават се солите алкиниди

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Свойства


Първите членове на хомоложкия ред на алкините при обикновени условия са газове, средните - течности, а висшите - твърди вещества. С увеличаването на молекулната им маса, температурата на топене и кипене се повишава. За разлика от алканите и алкените, горят, във въздуха се отделя силен пушлив пламък.