Алкан

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Disambig.svg Вижте пояснителната страница за други значения на Алкан.

Фигура № 1: Модел на молекулата етан

Алканите са органични химични съединения принадлежащи към класа на ацикличните наситени въглеводороди. Общата им формула се записва във вида CnH2n+2. Най-простият представител представлява метанът. Редицата продължава неограничено. Алканите се срещат в природата като съставна част на нефта, но могат да се получат и чрез химичен синтез.

Получаване на алкани[редактиране | редактиране на кода]

При взаимодействие на хлорометан с натрий се получават натриев хлорид и въглеводород със състав C2H6, наречен етан. Процесът е известен като реакция на Вюрц.

H3C – Cl + 2Na + Cl – CH3 → H3C – CH3 + 2NaCl

H3C – Cl + 2Na + Cl – CH2 – CH3 → H3C – CH2 – CH3 + 2NaCl

                                   → H3C – CH3 + 2NaCl
                                   → H3C – CH2 – CH2 – CH3 + 2NaCl

Хомоложен ред на алканите и наименования[редактиране | редактиране на кода]

Алкани
Наименование Химична формула
Метан CH4
Етан C2H6
Пропан C3H8
Бутан C4H10
Пентан C5H12
Хексан C6H14
Хептан C7H16
Октан C8H18
Нонан C9H20
Декан C10H22
Обща формула CnH2n + 2*
 • n е броят на въглеродните атоми.

В този ред всеки следващ алкан се различава по състав от предходния с по една метиленова група (CH2)

Наименованията се получават от гръцките бройни съществителни с наставка -ан. Първите четири наименования (метан, етан, пропан и бутан) са изключение: за тях се използват т.нар. „тривиални наименования“.

Физични свойства на алканите
n Название Ткип Ттоп Плътност Показатели
1 Метан −164 −182,48 0,466 (-452324) -
2 Етан −88,63 −183,3 0,546 -
3 Пропан −42,1 −189,7 0,5853 (-45) -
4 Бутан −0,5 −138,35 0,5788 1,3326
Изобутан −11,73 −159,60 0,5510 1,3508
5 Пентан 36,1 −130 0,626 1,3575
6 Хексан 68,7 −95 0,659 1,3749
7 Хептан 98,4 −91 0,684 1,3876
8 Октан 125,7 −57 0,703 1,3974
9 Нонан 150,8 −54 0,718 1,4054
10 Декан 174,1 −30 0,730 1,4119
11 Ундекан 195,9 −25,6
12 Додекан 216,3 −9,7
13 Тридекан 235,5 −6 
14 Тетрадекан 253,6 5,5
15 Пентадекан 270,7 10
16 Хексадекан 287,1 18,1
17 Хептадекан 302,6 22
18 Октадекан 317,4 28
19 Нонадекан 331,6 32
20 Ейкозан 345,1 36,4
21 Генейкозан 215 (15 мм рт ст) 40,4
22 Докозан 224,5 (15 мм рт ст) 44,4
23 Трикозан 234 (15 мм рт ст) 47,4
24 Тетракозан 243 (15 мм рт ст) 51,1
25 Пентакозан 259 (15 мм рт ст) 53,3
26 Хексакозан 262 (15 мм рт ст) 57
27 Хептакозан 270 (15 мм рт ст) 60
28 Октакозан 280 (15 мм рт ст) 61,1
29 Нонакозан 286 (15 мм рт ст) 64
30 Триаконтан 304 (15 мм рт ст) 66
40 Тетраконтан 81,4
50 Пентаконтан 421 92,1
60 Хексаконтан 98,9
70 Хептаконтан 105,3
100 Хектан 115,2

Състав и строеж[редактиране | редактиране на кода]

В състава на алканите участват само въглеродни и водородни атоми. Химичните връзки между въглеродните атоми са прости, неполярни ковалентни, а между въглеродните и водородните атоми – слабо полярни. Въглеродните атоми са в sp3-хибридно състояние. Молекулите на алканите са неполярни. Алканите могат да бъдат с права или разклонена верига. Алкани с циклична верига се обособяват в отделен клас, наречен циклоалкани

Свойства[редактиране | редактиране на кода]

 • С увеличаване на молекулната маса температурите на топене и кипене се повишават.
 • Първите четири алкана при обикновени условия са газове, следващите до хексана са течности, а след него са твърди вещества.
 • Газообразните и твърдите алкани нямат миризма, а течните имат специфична бензинова миризма.
 • Алканите са неразтворими във вода, но разтворими в неполярни органични разтворители като CCl4
 • По химичните свойства алканите са подобни на метана.
 • Поради малката си реакционна способност алканите са получили названието парафини (бедни на активност).
 • Алканите горят с отделяне на голямо количество топлина. Получава се вода и въглероден диоксид:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + Q, където Q е количество топлина.

 • Алканите участват в заместителни реакции с халогени. Последователно се заместват един, два или повече водородни атома. Получават се халогенопроизводни на алканите. Реакциите се извършват по верижно-радикалов механизъм.

1) C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

2) C2H5Cl + Cl2 → C2H4Cl2 + HCl

3) C2H4Cl2 + Cl2 → C2H3Cl3 + HCl

4) C2H3Cl3 + Cl2 → C2H2Cl4 + HCl

5) C2H2Cl4 + Cl2 → C2HCl5 + HCl

6) C2HCl5 + Cl2 → C2Cl6 + HCl

 • Освен връзките CH при алканите могат да се разкъсат и връзките CC. Тези реакции протичат при високи температури или в присъствието на катализатори. Наричат се крекинг-процеси.

Разпространение[редактиране | редактиране на кода]

Алканите влизат в състава на нефта и природния газ, откъдето се добиват за промишлени цели. Използват се като висококалорично гориво. Смес от газовете пропан и бутан се използва като екологично чисто гориво за автомобилите. Алкани с висока молекулна маса влизат в състава на вазелините, които се използват в козметиката и медицината. От висшите алкани се получава парафин.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]