Алдехид

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Алдехид.
-R е радикалът, свързан с карбонилната група.

Алдехидите са органични съединения, съдържащи карбонилна група в края на веригата си. Това е O=CCOCIÌCH- група, свързана с

водород или с въглеродна верига. Тази функционална група, която се състои от един въглероден атом, свързан с един водороден атом и в двойна връзка с един кислороден атом (химическа формула -CHO), се нарича алдехидна група. Тя се нарича също така формилна или метанилна група.

Думата „алдехид“ изглежда е образувана от латински „alcohol dehydrogenatus“, в превод обезводорен алкохол. В миналото алдехидите понякога са назовавани на съответните алкохоли. Алдехидната група е полярна. По-електронегативния кислород привлича електроните на въглерод-кислородната връзка към себе си, създавайки електронна недостатъчност във въглеродния атом.

Поради резонансна стабилизация на свързаната база един атом α-водород в един алдехид е по-кисел, отколкото един водороден атом в един алкан, с типична pha 17.

Алдехидите се получават при умерено окисляване на първични алкохоли в присъствие на катализатор мед и нагряване или при дехидриране на първични алканоли. Участват в присъединителни и окислителни реакции. Присъединяването на водород се нарича хидратация и води до образуване на алкохоли. Качествени реакции за алдехидите са окислението от амонячен разтвор на сребърен оксид или от прясно утаен меден дихидроксид. Първата се нарича „сребърно огледало“, тъй като при смесване на алдехид и амонячен разтвор на сребърен оксид в епруветка се наблюдава как стените се покриват с метално сребро. Другият продукт от реакцията е карбоксилна киселина. Окислението с меден дихидроксид се извършва при нагряване. Получават се карбоксилни киселини, вода и димеден оксид, който пада като червена утайка.