Европейски услуги за управление на горите

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

"EUFODOS – Подобрена информация за горската структура и щети в горите” е научен проект по 7РП за научни изследвания. Консорциумът на на проекта включва 8 изследователски организации, предприятия и университети, както и 7 крайни потребители от 6 европейски страни.

В рамките на тригодишния период на проекта (2011-2013), ще бъдат разработени насочени услуги за ефективната оценка на щетите в горския фонд и отклоненията от горските параметри.

Проектът е финансиран по „7 Рамкова Програма“ на Европейски съюз за научни изследвания и Иновации SPACE call SPA.2010.1.1-01 – “Стимулиране на Развитието на насочени услуги за Глобален мониторинг на околната среда и сигурност – ГМОСС.[1]

Предизвикателства и Основни цели[редактиране | редактиране на кода]

Горите имат важна роля за Европейската икономика и политика за околната среда. Екологичните, както и икономическите функции на горите могат да бъдат повлияни от нападение на насекоми вредители, горски пожари и бури. Ето защо, горските власти изискват подробна информация за влошаването на състоянието на горите с цел да се предприемат подходящите мерки за предотвратяването на щетите в горския фонд и за да се поддържа устойчиво им управление.

В рамките на проект EUFODOS (2011-2013) се използват базовият слой за горски територии, оптични и радарни спътницисателити [2] от програмата за Глобален Мониторинг на Околната Среда и Сигурност – ГМОСС[3] както и технологиите на лазерно сканиране[4][5] които предоставят на горските власти навременна и ефективна информация за горските щети [6].

Основната цел на проекта е да се разработят устойчиви Насочени услуги за оценка на горските щети на основата на базовите продукти за земно покритие и гори от програмата за Глобален Мониторинг на Околната Среда и Сигурност – ГМОСС[7][8].

Консорциум, потребители и потребителска федерация[редактиране | редактиране на кода]

Услугите по EUFODOS ще бъдат разработени в тестови райони в седем европейски страни [9] в умерените и бореални зони от консорциум от доставчици на услуги и научни организации от Австрия, България, Финландия, Германия и Италия [10].

Проект EUFODOS включва следните потребители:

Потребителите на EUFODOS са включени в User Executive Body (UEB), за да се гарантира, че разработването на услугите отговаря на изискванията на потребителите.[11]

Приложение и продукти[редактиране | редактиране на кода]

Проект EUFODOS фокусира на разработването на услуги за заснемане на горските щети и в допълнение за анализ на горските параметри, които могат да се използват за икономически оценки или като основа за целево управление на защитени гори. Тези услуги включват бърз отговор при оценка на щетите от бури [12][13][14], по-подробна детайлна информация за оценката на щетите [15], оценка на щетите от насекоми вредители [16][17] или оценка на промените.[18][19][20].

Този вид услуги се изискват от различни горски организации в Европа. Резултатите също така ще подпомогнат и докладването по отношение на оценка на индикаторите и данните за горите в Европа (Министерска конференция за защита на горите в Европа) или UNECE/FAO Forest Resources Assessment[21].[22].

Използването на сензорните платформи от космоса и въздуха улеснява получаването на данни в много кратки времеви интервали и по икономически ефективен начин.[23]. Предварителна оценка на щетите от буря може да бъде доставена до крайните потребители под формата на геореферирани карти на щетите на базата на спътникови данни по по-бърз и икономически изгоден начин в сравнение с конвенционалните методи за оценка, които изискват хеликоптер или in-situ теренни проверки.[24].

Продуктите на EUFODOS могат да бъдат прилагани за:[25][26][27]:

 • Ефективна оценка на щетите при вземането на контрамерки [28][29], compensation payments[30] и при планиране на залесяване;
 • Устойчиво управление на защитени гори с цел поддържане и увеличаване на тяхната защитна функция срещу природни бедствия[31][32];
 • Устойчиво управление на горите със стопанско предназначение с цел улесняване на планирането на дърводобива и стратегическо инвестиционно планиране[33];
 • Докладване (изходна информация за карти, доклади, статистики, информационни системи за горските щети).

Разпространяване[редактиране | редактиране на кода]

За да бъдат представени различните EUFODOS услуги, както и последни резултати от проекта, редовно се публикуват бюлетини, които се разпространяват до потребителите на ЕУФОДОС и доставчиците на услуги, както и до други заинтересовани страни и потенциални потребители[34] .

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. European Communities (2011): EUFODOS European Forest Downstream Services – Improved Information on Forest Structure and Damages. GMES Downstream Services. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/files/eufodos_en.pdf
 2. Ermert J, Dees M, Koch B (2012): Mapping of storm damages in forests using terra TerraSAR-X image data. Proceedings of the 1st EARSeL Workshop on Temporal Analysis of Satellite Images, Mykonos, Greece, 23rd – 25th May 2012, p. 145-152. http://www.earsel.org/SIG/timeseries/pdf/proceedings/proceedings_020.pdf
 3. European Communities (2011): EUFODOS European Forest Downstream Services – Improved Information on Forest Structure and Damages. GMES Downstream Services. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/files/eufodos_en.pdf
 4. Hirschmugl M, Gallaun H, Wack R, Granica K, Schardt M (2013): EUFODOS: European Forest Downstream Services – Improved Information on Forest Structure and Damage. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XL-1/W1, 127-131. http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-1-W1/127/2013/isprsarchives-XL-1-W1-127-2013.pdf
 5. Schardt M (2013): Erfassung der Beschirmung und Waldgrenze – EUFODOS. Presented at Laserscanning – wo stehen wir?“ Eine gemeinsame Veranstaltung der Fachausschüsse „Forschung und Entwicklung“ und „Informationstechnologie“ des Österreichischen Forstvereines, des Österreichischen Walddialoges sowie des Lebensministeriums. 30.04.2013 in Vienna, Austria. http://www.lebensministerium.at/dms/lmat/forst/walddialog/veranstaltung/laserscanning/10_Schardt.pdf
 6. Schardt M, Granica K (2012): Success Stories – Improved Information on Forest Structure and Damages. In: Discover what GMES can do for European regions and cities. Window on GMES. A GMES4Regions Publication. Special Issue November 2012.http://www.copernicus.eu/pages-principales/library/success-stories/?no_cache=1&cHash=1548de55133b90170d41dd3a204f048a
 7. Schardt M (2012): EUFODOS European Forest Downstream Services – Improved Information on Forest Structure and Damages. Presented at GMES Event – Informationstag Weltraum, 20.09.2012 in Vienna, Austria. http://rp7.ffg.at/Kontext/WebService/SecureFileAccess.aspx?fileguid=%7B57596a1a-ee58-4847-ab99-37cbb352457b%7D
 8. Linser S (2013): EUFODOS at a glance. EUFODOS Newsletter Issue 10 http://www.eufodos.info/sites/default/files/downloads/EUFODOS_Newsletter10_0613.pdf
 9. Granica K (2012): EUFODOS European Forest Downstream Services – Improved Information on Forest Structure and Damages. Presented at FP7 Space Conference, 16.11.2012 in Larnaca, Cyprus. http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7723
 10. Schardt M, Granica K. (2012): Success Stories – Improved Information on Forest Structure and Damages. In: Discover what GMES can do for European regions and cities. Window on GMES. A GMES4Regions Publication. Special Issue November 2012. http://www.copernicus.eu/pages-principales/library/success-stories/?no_cache=1&cHash=1548de55133b90170d41dd3a204f048a
 11. Linser S (2011): User Engagement in EUFODOS. EUFODOS Newsletter, Issue 1. http://www.eufodos.info/sites/default/files/downloads/EF-First%20newsletter_02%2003%202011.pdf
 12. Dees M, Ramminger G, Sagischevski H, Chamara S, Ermert J, Koch B (2012): An earth observation based service for the monitoring of large-scale damages in forestry. In: Borg E, Daedelow H & Johnson R (Eds.): RapidEye Science Archive (RESA) „Vom Algorithmus zum Produkt“. GITO Verlag, Berlin, ISBN-13: 9783942183611, p. 123-149. http://books.google.de/books?id=zU_U3IkKHeAC&pg=PA285&lpg=PA285&dq=An+earth+observation+based+service+for+the+monitoring+of+large-scale+damages+in+forestry.&source=bl&ots=1ndo24ZwFH&sig=u4FmXHM5mQa2vX#v=onepage&q=An%20earth%20observation%20based%20service%20for%20the%20monitoring%20of%20large-scale%20damages%20in%20forestry.&f=false
 13. Ermert J, Dees M, Koch B (2012): Mapping of storm damages in forests using terra TerraSAR-X image data. Proceedings of the 1st EARSeL Workshop on Temporal Analysis of Satellite Images, Mykonos, Greece, 23rd – 25th May 2012, p. 145-152. http://www.earsel.org/SIG/timeseries/pdf/proceedings/proceedings_020.pdf
 14. Ermert J, Dees M, Koch B (2013): Mapping of forest damages caused by a tornado 2012 in Gera, Germany using Terrasar-X change detection. Proceedings of the 5. TerraSAR-X / 4. TanDEM-X Science Team Meeting. 10-14 June 2013, DLR – Oberpfaffenhofen. http://terrasar-x.dlr.de/papers_sci_meet_5/final/TSX_1-2_forest/TSX_JE.pdf
 15. Ermert J, Dees M, Koch B (2012): Mapping of storm damages in forests using terra TerraSAR-X image data. Proceedings of the 1st EARSeL Workshop on Temporal Analysis of Satellite Images, Mykonos, Greece, 23rd – 25th May 2012, p. 145-152. http://www.earsel.org/SIG/timeseries/pdf/proceedings/proceedings_020.pdf
 16. http://www.business-geomatics.com/online/wissenschaft-a-technik/60-wissenschaft-a-technik/649-kampf-gegen-den-borkenkaefer.html
 17. Marx A, Frotscher K (2013): Demonstration of EUFODOS Downstream Services based on RapidEye data. EUFODOS Newsletter, Issue 11. http://www.eufodos.info/sites/default/files/downloads/EUFODOS_Newsletter11_0913.pdf
 18. Ramminger G, Ermert J, Dees M, Sagischewski H (2013): Development of Downstream Services based on HR CORE data within EUFODOS. EUFODOS Newsletter, Issue 9. http://www.eufodos.info/sites/default/files/downloads/EUFODOS_Newsletter09_0113.pdf
 19. Dees M (2012): An earth observation based service for the monitoring of large-scale damages in forestry. Presentation at the 4th User Workshop RESA – Data for science „From algorithm to product“.http://resaweb.dlr.de/fileadmin/resa/documents/ws_2012/vortraege/RESA_WS_22_03_2012_dees_et_al.pdf
 20. Sagischewski, H (2012): GMES Forest Downstream Services in Support of Regional Needs. Presented at Geoland2 User Forum_8, 18.10.2012 in Copenhagen, Denmark. http://www.gmes-geoland.info/fileadmin/geoland2/redakteur/pdf/News___Events/Events/Sagischewski_GMES_Forest_Downstream_Service.pdf
 21. http://www.unece.org/forests/fra/welcome.html
 22. Schardt M, Granica K (2012): Success Stories – Improved Information on Forest Structure and Damages. In: Discover what GMES can do for European regions and cities. Window on GMES. A GMES4Regions Publication. Special Issue November 2012. http://www.copernicus.eu/pages-principales/library/success-stories/?no_cache=1&cHash=1548de55133b90170d41dd3a204f048a
 23. Dees M, Ramminger G, Sagischewski H, Ermert J, Chmara S, Koch B (2012): Towards an earth observation based service for the monitoring of large-scale damages in forestry. Poster presented at ESA Sentinel-2 preparatory symposium, Frascati, Italy. http://congrexprojects.com/docs/12c04_docs2/poster2_11_dees.pdf
 24. Schardt M, Granica K (2012): Success Stories – Improved Information on Forest Structure and Damages. In: Discover what GMES can do for European regions and cities. Window on GMES. A GMES4Regions Publication. Special Issue November 2012. http://www.copernicus.eu/pages-principales/library/success-stories/?no_cache=1&cHash=1548de55133b90170d41dd3a204f048a
 25. Linser S. (2013): EUFODOS at a glance. EUFODOS Newsletter Issue 10 http://www.eufodos.info/sites/default/files/downloads/EUFODOS_Newsletter10_0613.pdf
 26. Schardt M, Granica K, Astola H (2012): EUFODOS – European Forest Downstream Services Improved Information on Forest Structure and Damage – Project presentation. Proceedings of the Finnish Remote Sensing Days, 25.-26.10.2012, Helsinki, Finland. http://www.kaukokartoituskerho.fi/sites/default/files/2012/Astola.pdf
 27. Schardt M, Granica K, Wimmer A, Wack R, (2012): EUFODOS European Forest Downstream Services – Improved Information of Forest Structure and Damage. Poster presented at ESA Sentinel-2 preparatory symposium, Frascati, Italy. http://congrexprojects.com/docs/12c04_docs2/poster2_1_schardt.pdf
 28. Vassilev V (2012): EUFODOS – Successful service application in Bulgaria. EUFODOS Newsletter, Issue 8. http://www.eufodos.info/sites/default/files/downloads/EUFODOS_Newsletter8_1012.pdf
 29. Vassilev V. (2012): Bulgarian Forest Agency benefits from GMES products. 1st Copernicus Newsletter. http://www.copernicus.eu/newsletters/issue01/inmotion_06.html
 30. Granica K (2012): EUFODOS Success Story. EUFODOS Newsletter Issue 5 http://www.eufodos.info/sites/default/files/downloads/EF-Fifth%20Newsletter_Feb%202012.pdf
 31. Schüssler H, Granica K (2011): EUFODOS Service Case in Austria. EUFODOS Newsletter Issue 3 http://www.eufodos.info/sites/default/files/downloads/EF-third%20newsletter_18%2007%202011.pdf
 32. Hirschmugl M, Gallaun H, Wack R, Granica K, Schardt M (2013): EUFODOS: European Forest Downstream Services – Improved Information on Forest Structure and Damage. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XL-1/W1, 127-131. http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-1-W1/127/2013/isprsarchives-XL-1-W1-127-2013.pdf
 33. Astola H, Häme T, Ahola H, Susila, P (2012): EUFODOS – Assessing Forest Structural Parameters in Finland. EUFODOS Newsletter, Issue 6. http://www.eufodos.info/sites/default/files/downloads/EUFODOS_sixthNewsletter_040512.pdf
 34. Linser S (2011): User Engagement in EUFODOS. EUFODOS Newsletter, Issue 1. http://www.eufodos.info/sites/default/files/downloads/EF-First%20newsletter_02%2003%202011.pdf

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „EUFODOS“ и страницата „European Forest Downstream Services“ в Уикипедия на немски и английски език. Оригиналните текстове, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за творби създадени преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналните страници тук и тук, за да видите списъка на тeхните съавтори.