Ейдетична памет

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Ейдетичната памет (наричана и фотографска памет) е способността да си спомняш ясно образи с висока точност за кратко време, след като са видени само няколко пъти, без помощта на мнемоники. Въпреки че понятията ейдетична памет и фотографска памет често се използват с един и същи смисъл, те се и разграничават, като ейдетичната се отнася за способността спомените да се разглеждат като снимки за няколко минути, а фотографската – за способността да си спомниш до най-малки подробности страници с текст, числа и подобни. Когато понятията се разглеждат като различни, наблюдения на ейдетична памет са докладвани при малък брой деца и се счита за феномен, обикновено ненаблюдаван при възрастни, докато истински фотографска памет никога не е представяно, че съществува.