Йонен радиус

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Йон Йонен радиус (pm)[1]
H 154
F 133
Cl 181
O2− 140
S2− 184
Li+ 76
Na+ 102
K+ 138
NH4+ 143
Cu+ 77
Ag+ 115
Au+ 137

Йонен радиус представлява радиусът на атомен йон, който се използва за изчисляване на междуатомни разстояния в йонни съединения.[2] Въпреки че нито атомите, нито йоните имат резки граници, понякога те се разглеждат като твърди сфери с такива радиуси, че сборът от йонните радиуси на катион или анион дава разстоянието между йоните в кристална решетка. Обикновено йонният радиус се записва или в пикометри (pm) или ангстрьоми (Å), като 1 Å = 100 pm. Обичайните стойности варират от 30 pm (0,3 Å) до над 200 pm (2 Å).

Йонният радиус зависи от много фактори, сред които заряда, размера на ядрото, количеството електрони в електронната обвивка, плътността ѝ и други.

Разстоянието между два йона в даден йонен кристал може да се определи чрез рентгенова кристалография, която може да определи дължините на страните на единична клетка в кристал.[3] Например дължината на всеки ръб на единична клетка натриев хлорид е 564,02 pm. Всеки ръб на единична клетка може да се разглежда с подредба на атомите Na+∙∙∙Cl∙∙∙Na+, така че ръбът е два пъти по-дълъг от разстоянието Na-Cl. Следователно разстоянието между йоните Na+ и Cl е половината на 564,02 pm, което е 282,01 pm. Въпреки че рентгеновата кристалография дава разстоянието между йоните, тя не показва къде е границата между тези йони, така че не дава директно йонния радиус.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Erwin Riedel, Christoph Janiak: Anorganische Chemie. 7. Auflage. de Gruyter, Berlin 2007, ISBN 978-3-11-018903-2, с. 75.
  2. Рабинович В. А., Хавин З. Я. Краткий химический справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. – Л.: Химия, 1978. – 392 с.
  3. Richard J. D. Tilley. Chemical bonding // Understanding Solids: The Science of Materials. John Wiley & Sons, 2004. ISBN 9780470026465. с. 28.