Калканна стена

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Калканна стена в архитектурата е външната стена на сграда или постройка, без прозорци, към която е предвидено непосредствено да се застрои друга сграда.

Streets in Sofia, Bulgaria, Straßen in Sofia, 2009

На калканната стена задължително се изгражда противопожарен зид над покрива. Калканните стени или калканите са неприветливи и неугледни и не допринасят за архитектурно-художественото оформление на сградите, комплексите и населените места. Ето защо в нормативната уредба се предвижда тяхното покриване в хоризонтално и вертикално отношение. Калканната стена се получава когато се изграждат сгради и постройки на регулационните линии или когато в съсобствен имот (парцел) се изгражда жилищна сграда – близнак, както и при свързано (сключено) застрояване.
За подобряване на санитарно-хигиенните условия на жилищните помещения в сградите се допуска, при определени условия, заварени калканни стени към парцели със свободно застрояване да се преустройват като фасади с постоянни нормални прозорци. Водите от покрива следва да се отведат в парцела, в който е сградата с калканната стена.
Върху калканна стена на сгради може да се разрешават временни прозорци, като височината от пода до долната част на рамката на прозореца е най-малко 1,60 метра. В такъв случай не се взема под внимание разстоянието между сградите.

Streets in Sofia, Bulgaria, Straßen in Sofia, 2009.


При покриване на съществуващ калкан не се дължи обезщетение за закриването на временните прозорци.[1][2][3]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Закон за устройството на територията, в сила от 31.03.2001 г., lex.bg
  2. Някои специфични термини по ТСУ. Нарушения, допускани при АТО. Съдебна практика. Издателство „Унискорп“ и „Йоанна“, 1993 г.
  3. Нормативна база, Сайт на ДНСК