Кариерно консултиране

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Кариерното консултиране представлява процес на предоставяне на професионално съдействие от страна на кариерен консултант на лице (клиент), което се нуждае от информация и подкрепа, за да взема успешни решения за себе си и своята кариера.

За България Министерството на образованието и науката администрира национален портал за кариерно ориентиране на учениците[1] и участва в национални и международни програми за кариерно развитие с подкрепата на институции, пряко свързани с професионално обучение и консултиране.[2]

Целта на кариерното консултиране е да подпомогне и стимулира свободния и самостоятелен професионален избор и развитието в кариерата.[3]

Хората се нуждаят от кариерно консултиране през различни етапи от своя живот:

 • когато им предстои да изберат (или да продължат) образованието си;
 • за да изберат най-подходяща кариера;
 • при нужда от преквалифициране или допълнително обучение;
 • когато имат нужда от информация за пазара на труда и изискванията на работодателите;
 • при търсене на работа, подготовка на документи за кандидатстване, представяне на интервю;
 • за да повишат ефективността си на работното място;
 • когато искат да подобрят уменията си – например за ефективна комуникация, представяне, самооценка (на интереси, умения и ценности), за взимане на решения, за планиране и др.
 • при планиране или нужда от подкрепа при смяна или напускане на работа, пенсиониране, както и в много други ситуации.

Тестове за кариерно ориентиране на учениците[редактиране | редактиране на кода]

Базиран на теорията на Джон Холанд[редактиране | редактиране на кода]

Тестът се състои от 24 твърдения, които определят шест основни типа личности (известни с акронима RIASEC): реалисти, изследователи, артистични, социални, предприемчиви и конвенционални. Джон Холанд е създател през 60-те години на XX век на популярна теория за професионалния избор.

На шестте типа личности се съпоставят различни типове професии, като повечето хора са комбинация от един водещ и два подтипа. Така всяка комбинация определя разнообразие от възможни професии.[4]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. // МОН. Посетен на 04.02.2023.
 2. Euroguidance България. // hrdc.bg. Посетен на 04.02.2023.
 3. Кариерно консултиране/. // Фондация на бизнеса за образованието. Посетен на 04.02.2023.
 4. Тест Типове. // Фондация на бизнеса за образованието. Посетен на 04.02.2023.