Акроним

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума, а не буква по буква. Не са акроними абревиатурите: СССР (се се се ер), КГБ (ка ге бе), СДС (се де се) и други. Думата „БАН“ (Българска академия на науките) е акроним, защото не се чете буква по буква като бъ а нъ или като бе а не, а се чете като една дума, т.е. /бан/. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат, например NATO на български е „НАТО“ /нато/ (Организация на Северноатлантическия договор).

Някои акроними[редактиране | редактиране на кода]

 • БАН: Българска академия на науките
 • laser: light amplification by stimulated emission of radiation, на български – лазер
 • комсомол: коммунистический союз молодёжи (от руски – комунистически съюз на младежта)
 • Gestapo: Geheime Staatspolizei (от немски – Гестапо, тайна държавна полиция)
 • НАТО: Организация на Северноатлантическия договор (от английски: North Atlantic Treaty Organization – NATO)
 • СПИН: Синдром на придобита имунна недостатъчност (от английски – Acquired ImmunoDeficiency Syndrome, AIDS)
 • FIFA: Fédération Internationale de Football Association (на български: Международна федерация на футболните асоциации)
 • BART: Bay Area Rapid Transit (на български: бърз транспорт на Района на Залива)
 • ZIP код: Zone Improvement Plan code (на български: код на плана за подобрение на зоните)
 • OPEC / ОПЕК: Organization of the Petroleum Exporting Countries (на български: Организация на страните износителки на петрол)
 • СИВ: Съвет за икономическа взаимопомощ
 • Коминформбюро: Комунистическо информационно бюро
 • СИП: Свободно избираем предмет.
 • СЕМ : Съвест за електронни медии

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]