Коптска азбука

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Коптската азбука е азбука, използвана за записване на коптския език. Тя е основана на гръцката азбука, и съдържа няколко допълнителни букви за звуковете в коптския, които не съществуват в гръцкия. Тези букви са взети от демотическото писмо – силно курсивна писмена система, използвана за записване на египетския език.

История[редактиране | редактиране на кода]

Коптската азбука се използвала най-вече в Египет през IV век. Днес все още се използва от членовете на Коптската православна църква, за да записват техните религиозни текстове. Всички гностични ръкописи, открити в Наг Хамади са написани с коптската азбука.

Коптската азбука не се появява изведнъж. Има дълъг исторически период (елинистическия), в който е използвана гръцка азбука за да се транскрибират демотическите текстове и опити да се запише правилното произношение на демотиката. През първите два века от новата ера се появяват цели серии магически текстове, написани на език, който езиковедите наричат старокоптски, египетски текстове, написани с гръцка азбука. Някои букви обаче произлизат от демотиката и много от тях се използват в коптското писмо. С разпространяването на християнството в Египет, в края на 3 век познанието за йероглифната писменост е загубено, както и демотическата писменост. Това спомага за развитие на писменост, която е по-близка до християнската църква.

Коптската азбука[редактиране | редактиране на кода]

Изобр. гл. Изобр. млк. Главна Малка Числова стойност Име Гръцко съответствие Транслит. (МФА)
Coptic Alpha-maj.svg Coptic Alpha-min.svg 1 Алфа Α, α a [a, ʔ, ʕ]
CopteBmaj.png Coptic Beta-min.svg 2 Вита Β, β b, w [β~w]
Coptic Gamma-maj.svg Coptic Gamma-min.svg 3 Гама Γ, γ g [ɡ]
Coptic Dalda-maj.svg Coptic Dalda-min.svg 4 Делта Δ, δ d [d]
Coptic Ei-maj.svg Coptic Ei-min.svg 5 Ей Ε, ε e [i, e][бележка 1]
6 Со Ϛ, ϛ (стигма)
Coptic Zeta-maj.svg Coptic Zeta-min.svg 7 Зита Ζ, ζ z [z]
Coptic Eta-maj.svg Coptic Eta-min.svg 8 Ита Η, η ē / e [eː]
Coptic Theta-maj.svg Coptic Theta-min.svg 9 Тита Θ, θ, ϑ – тита th / t' [tʰ, θ]
Coptic Iota-maj.svg Coptic Iota-min.svg 10 Йота Ι, ι i [iː, j]
Coptic Kappa-maj.svg Coptic Kappa-min.svg 20 Каба Κ, κ k [k]
Coptic Laula-maj.svg Coptic Laula-min.svg 30 Лола Λ, λ l [l]
Coptic Me-maj.svg Coptic Me-min.svg 40 Ми Μ, μ m [m]
Coptic Ne-maj.svg Coptic Ne-min.svg 50 Ни Ν, ν n [n]
Coptic Kxi-maj.svg Coptic Kxi-min.svg 60 Икси Ξ, ξ ks
Coptic Ou-maj.svg Coptic Ou-min.svg 70 О Ο, ο o [o]
Coptic Pi-maj.svg Coptic Pi-min.svg 80 Пи Π, π p [p]
Coptic Ro-maj.svg Coptic Ro-min.svg 100 Ро Ρ, ρ r [r]
Coptic Semma-maj.svg Coptic Semma-min.svg 200 Сима Σ, σ, ς s [s]
Coptic Tau-maj.svg Coptic Tau-min.svg 300 Тав Τ, τ t [t]
Coptic He-maj.svg Coptic He-min.svg 400 Ипсилон Υ, υ u / ou [uː][бележка 2]
Coptic Phi-maj.svg Coptic Phi-min.svg 500 Фи Φ, φ ph / p' [pʰ, ɸ]
Coptic Khi-maj.svg Coptic Khi-min.svg 600 Хи Χ, χ kh [kʰ]
Coptic Pxi-maj.svg Coptic Pxi-min.svg 700 Ипси Ψ, ψ ps
Coptic O-maj.svg Coptic O-min.svg 800 Оу Ω, ω ō / o [oː]
Coptic Sai-maj.svg Coptic Sai-min.svg Ϣ ϣ Шай (няма) sh / š [ʃ]
Coptic Fai-maj.svg Coptic Fai-min.svg Ϥ ϥ 90 Фай Ϙ, ϙ (копа)
(число)
f [f]
Coptic Hai-maj.svg Coptic Hai-min.svg Ϧ (Ⳉ) ϧ (ⳉ) [бележка 3] Кхай (няма) x [x]
Coptic Hori-maj.svg Coptic Hori-bar.svg Ϩ ϩ Хори (няма) h [h, ħ]
Coptic Dandia-maj.svg Coptic Dandia-min.svg Ϫ ϫ Джанджа (няма) j / dzh [dʒ]
Coptic Cima-maj.svg Coptic Cima-min.svg Ϭ ϭ Чима / Тшима Ϙ, ϙ (копа)
q / tsh [kʲ, tʃ][бележка 4]
Coptic Ti-maj.svg Coptic Ti-min.svg Ϯ ϯ Ти / Ди (няма) ti / de [ti, de][бележка 5]
Coptic Ro-bar.svg Coptic Ro-bar.svg 900
  1. На сахидски диалект е [i], докато на бохарски диалект е [e].
  2. Гласната /uː/ обикновено се изписва заедно с ⲟⲩ, а не като самостоятелно ⲩ.
  3. Допълнителната буква кхай е Ⳉ, ⳉ на акхмимски и Ⳋ, ⳋ на бохерски, като и двете са беззвучна заднонебна проходна съгласна /x/.
  4. Някои учени уреждат произношението като [kʲ] (/кь, ч/), а други - като [tʃ] (/тш; ч/).
  5. На сахидски диалект е [ti], докато на бохарски - [de].

Букви, произлезли от демотическия египетски[редактиране | редактиране на кода]

Йероглиф Демотически Коптски
SA
Demotique sh.png Ϣ š (ш)
f
Demotique f.png Ϥ f (ф)
M12
Demotique kh.png Ϧ x (кх)
F18
Y1
Demotique h.png Ϩ h (х)
U29
Demotique j.png Ϫ (дж)
k
Demotique tsh.png Ϭ q (кь, ч)
D37
t
Demotique ti.png Ϯ ti

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Библиография[редактиране | редактиране на кода]

  • Wolfgang Kosack: Koptisches Handlexikon des Bohairischen. Koptisch – Deutsch – Arabisch. Verlag Christoph Brunner, Basel 2013, ISBN 978-3-9524018-9-7.
Портал
Портал „Африка“ съдържа още много статии, свързани с Африка.
Можете да се включите към Уикипроект „Африка“.