Кредитен рейтинг при емисия на облигации

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Кредитният рейтинг при емисия на облигациите представлява независимо мнение по отношение на кредитния риск на даден емитент на дълг. Той е оценка на желанието и способността на емитента на ценни книжа да обслужва изцяло и навреме своите изискуеми плащания по дълга. Кредитният рейтинг е показател за потенциални инвестиции в ценни книжа във вида на облигации. Рейтингът представлява стъпка в процеса на вземане на инвестиционни решения. Във втората половина на 20 век до осемдесетте години на века рейтингите се налагат като инструмент за определяне на възнаграждението за риска, който носи дадена емисия. Рейтингът се определя от агенции за кредитен рейтинг като Moody 's, Standard & Poor's и Fitch Ratings като буквени означения (например, ААА, B, CC), характеризиращи качеството на ценните книжа. Кредитен рейтинг под BBB / BAA – не е на инвестиционно равнище и разговорно се наричат нежелателни облигации.

Технология на определяне на кредитен рейтинг[редактиране | редактиране на кода]

Различните кредитни агенции използват собствени технологии за определяне на кредитния рейтинг. Те прилагат различни подходи и различен вид дейност при оценяване на дадена институция. Например Standard & Poor's оценява повече от 15 документа:

 1. Проспект;
 2. Годишни отчети за последните пет години;
 3. Оценка на активите на емитента за последните 5 години;
 4. Последния приет (действащ) бюджет;
 5. Капиталов бюджет/документ за планираните инвестиции и други разходи;
  • Само за общински емисии:
 6. Списък с оценка на активите на 10-те най-големи данъкоплатци;
 7. Данъчни размери и събираемост на данъците за последните 5 години;
 8. Ограничения в размера на данъците и таксите;
 9. Ограничения в размера на доходността;
 10. Бъдещи планове за емисия на дълг;
  • Само за фирмени емисии:
 11. Списък на дълговете;
 12. Счетоводни документи от последните няколко години;
 13. Инвестиционен проект и др.

Агенции за кредитен рейтинг[редактиране | редактиране на кода]

Кредитните рейтингови агенции са регистрирани като такива в КЦББ на САЩ, наречени NRSROs „национално признати статистически рейтингови организации“: A.M. Best Company, Inc.; DBRS Ltd.; Egan-Jones Rating Company; Fitch, Inc.; Japan Credit Rating Agency, Ltd.; LACE Financial Corp.; Moody’s Investors Service, Inc.; Rating and Investment Information, Inc.; and Standard & Poor’s Ratings Services. По законът за кредитни рейтингови агентства на САЩ, в NRSRO могат да се регистрират 5 типа организации:

 1. финансови институти, брокери, дилъри;
 2. застрахователни компании;
 3. корпоративни емитенти;
 4. емитенти обезпечени с активи от ценни книжа;
 5. емитенти на държавни ценни книжа, муниципални ценни книжа, или ценни книжа, издадени от чуждестранни правителства[1].

„Голямата тройка“ S & P, Moody 's и Fitch доминират с дял от 90 – 95 процента на световния пазар.

Оценка на Кредитния Рейтинг[редактиране | редактиране на кода]

Анализират се исторически данни, текущи условия и прогнози за бъдещото състояние на емитента. Факторите се обобщават в четири основни направления:

 1. Информация за дълговата структура на емитента, за определяне на тежестта на заемните средства. Включват се изчисления за дълговото бреме на човек от населението и дял на дълга, изчислен на база недвижимото имущество и персоналните доходи.
 2. Информация за състоянието на бюджетната практика на емитента. Анализира се финансово управление и балансираност на бюджетите за изминалите от 3 до 5 години.
 3. Външни фактори са показателите за структурата на работните места в региона, демографски фактори, стойност на недвижимата собственост, средната работна заплата, част от главните макроикономически показатели – инфлация, ниво на безработица, БВП и др.
 4. Приходите на емитента се изчисляват по трендове на данъчните и неданъчни приходи. Анализира се възможното изменение на данъчните ставки. Определят се специфичните и временните източници на доходи.

Ролята на кредитния рейтинг е да подобри ефективността на капиталовите пазари като осигурява на участниците в него по-лесен и сигурен достъп до финансовите инструменти чрез извършване на независимо, непредубедено, навременно и надеждно изследване на възможността на емитентите да изплащат задълженията си.

Емитирането на заеми без кредитен рейтинг струва по-скъпо от емисия с рейтингова оценка. В САЩ една трета от емисиите се продават без рейтинг. Според Moody's Investors Service определянето на кредитен рейтинг струва на емитента от 1000 до 350000 долара.

Нива на Кредитния Рейтинг[редактиране | редактиране на кода]

Moody’s S&P Fitch
Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term
Aaa P-1 AAA A-1+ AAA F1+ Prime
Aa1 AA+ AA+ High grade
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
A1 A+ A-1 A+ F1 Upper medium grade
A2 A A
A3 P-2 A- A-2 A- F2
Baa1 BBB+ BBB+ Lower medium grade
Baa2 P-3 BBB A-3 BBB F3
Baa3 BBB- BBB-
Ba1 Not prime BB+ B BB+ B Non-investment grade
speculative
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+ Highly speculative
B2 B B
B3 B- B-
Caa1 CCC+ C CCC C Substantial risks
Caa2 CCC Extremely speculative
Caa3 CCC- In default with little
prospect for recovery
Ca CC
C
C D / DDD / In default
/ DD
/ D

Moody 's използва обозначения за кредитния рейтинг Ааа, Аа, Baa, Ba, B, Саа, Са, С, WR и NR.[2] Standard & Poor's и Fitch означават кредитните рейтинги с буквените компилации AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D.

През април 2011 г. има 4 компании с рейтинг ААА от S & P: [3]

Moody 's, S & P и Fitch поставят и промеждутъчни рейтинги между АА и CCC (например, BBB +, BBB и BBB-).

Moody's Standard & Poor's Fitch Credit worthiness[4][5]
Aaa AAA AAA An obligor has EXTREMELY STRONG capacity to meet its financial commitments.
Aa1 AA+ AA+ An obligor has VERY STRONG capacity to meet its financial commitments. It differs from the highest rated obligors only in small degree.
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
A1 A+ A+ An obligor has STRONG capacity to meet its financial commitments but is somewhat more susceptible to the adverse effects of changes in circumstances and economic conditions than obligors in higher-rated categories.
A2 A A
A3 A- A-
Baa1 BBB+ BBB+ An obligor has ADEQUATE capacity to meet its financial commitments. However, adverse economic conditions or changing circumstances are more likely to lead to a weakened capacity of the obligor to meet its financial commitments.
Baa2 BBB BBB
Baa3 BBB- BBB-
Ba1 BB+ BB+ An obligor is LESS VULNERABLE in the near term than other lower-rated obligors. However, it faces major ongoing uncertainties and exposure to adverse business, financial, or economic conditions which could lead to the obligor’s inadequate capacity to meet its financial commitments.
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+ An obligor is MORE VULNERABLE than the obligors rated 'BB', but the obligor currently has the capacity to meet its financial commitments. Adverse business, financial, or economic conditions will likely impair the obligor’s capacity or willingness to meet its financial commitments.
B2 B B
B3 B- B-
Caa CCC CCC An obligor is CURRENTLY VULNERABLE, and is dependent upon favourable business, financial, and economic conditions to meet its financial commitments.
Ca CC CC An obligor is CURRENTLY HIGHLY-VULNERABLE.
C C The obligor is CURRENTLY HIGHLY-VULNERABLE to nonpayment. May be used where a bankruptcy petition has been filed.
C D D An obligor has failed to pay one or more of its financial obligations (rated or unrated) when it became due.
e, p pr Expected Preliminary ratings may be assigned to obligations pending receipt of final documentation and legal opinions. The final rating may differ from the preliminary rating.
WR Rating withdrawn for reasons including: debt maturity, calls, puts, conversions, etc., or business reasons (e.g. change in the size of a debt issue), or the issuer defaults.[2]
unsolicited unsolicited This rating was initiated by the ratings agency and not requested by the issuer.
SD RD This rating is assigned when the agency believes that the obligor has selectively defaulted on a specific issue or class of obligations but it will continue to meet its payment obligations on other issues or classes of obligations in a timely manner.
NR NR NR No rating has been requested, or there is insufficient information on which to base a rating.

Инвестиционно ниво[редактиране | редактиране на кода]

Дълговите задължения са от инвестиционен клас или ИК, ако кредитният им рейтинг е BBB или по-висок според Standard & Poor's или BAA3 и по-висок според Moody 's или BBB и по-висока според DBRS. Обикновено те представляват облигации, за които е достатъчна оценката на кредитните агенства, за да удовлетворяват задълженията по падежа и да могат банките да инвестират в тях.

Рейтингите играят решаваща роля за определяне на стойността, която компаниите и другите субекти издаващи дългови инструменти, в това число суверенните правителства, трябва да заплатят, за да получат достъп до кредитните пазари, т.е. процентите които трябва да се заплатят от стойността на публикуваните дългови книжа. Прагът между инвестиционно ниво и спекулативна категория на рейтингите има важно значение за пазара на емитентни загуби.

Облигациите, които не се оценяват като инвестиционен клас са известни като „нежелателни облигации“.

Рисковете свързани с инвестиционната категория на облигациите (или инвестиционния клас на корпоративния дълг) се считат за значително по-високи, в сравнение със случая на първокласните държавни облигации. Разликата между ставките за първокласни държавни облигации и инвестиционния клас на облигациите се нарича инвестиционно ниво на разпространение. Това е показател за вярата на пазара в стабилността на экономиката. Колкото са по-високи спрайтовете (или цената на риска), толкова по-слаба се оценява самата икономика.

Критика[редактиране | редактиране на кода]

До началото на 1970-те години инвеститорите заплащат оценката на кредитните рейтинги, за да получат обективна информация за кредитоспособността на емитентите на ценните книжа и техните конкретни предложения. От началото на 1970-те години, „голямата тройка“ на рейтинговите агенции (S & P, Moody, и Fitch) започват да получават заплащане за работата си от емитентите на ценни книжа, за които те издават съответните рейтинги, което довежда до обвинения срещу тези рейтингови агенции за дефицит на безпристрастност при определяне рейтингите на емитентите на ценни книжа. Цените на издаваните ценни книжа за завишавани с цел привличане на инвестори. Този механизъм се посочва като една от основните причини за ипотечната криза (започнала в началото на 2007 г.), когато някои ценни книжа, в частност ипотечните ценни книжа (MBS) и обезпечението на дълговите задължения (CDO) са завишени от кредитните агенции и по тази причина претърпяват бърза девалвация поради дефолтите на някои от компонентите на ценните книжа, такива като ипотечните кредити и сметките на кредитните карти.

Муниципални облигации[редактиране | редактиране на кода]

Муниципалните облигации, инструментите, издадени от местни, държавни или федералните правителства в САЩ, имат отделни названия / система за класификация, която отразява нивото на корпоративните облигации.

Цени[редактиране | редактиране на кода]

Текущите показателеи по подразбиране за муниципалните облигации са по-ниски, в сравнение с корпоративните облигации. Таблицата по-долу показва приравняването по подразбиране до 2007 г. на муниципалните в сравнение с корпоративните облигации по рейтинг и рейтингова агенция.

Cumulative Historic Default Rates (in percent)
Rating categories Moody’s S&P
Municipal Corporate Municipal Corporate
Aaa/AAA 0.00 0.52 0.00 0.60
Aa/AA 0.06 0.52 0.00 1.50
A/A 0.03 1.29 0.23 2.91
Baa/BBB 0.13 4.64 0.32 10.29
Ba/BB 2.65 19.12 1.74 29.93
B/B 11.86 43.34 8.48 53.72
Caa-C/CCC-C 16.58 69.18 44.81 69.19
Investment Grade 0.07 2.09 0.20 4.14
Non-Invest Grade 4.29 31.37 7.37 42.35
All 0.10 9.70 0.29 12.98

Потенциал на злоупотреба със статистиката по подразбиране[редактиране | редактиране на кода]

Историческите ставки по подразбиране представляват средна вероятност за дефолт на дълга, в частност рейтинг на категорията. Темповете по подразбиране могат значително да се различават в рамките на една година и наблюдаваната скорост за всяка конкретна година може значително да се отклонява от средната стойност.

Standard & Poor's One-Year Global Corporate Default Rates By Refined Rating Category, 1981 – 2008
Year AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC to C
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.28 0 0
1982 0 0 0 0 0 0.33 0 0 0.68 0 0 2.86 7.04 2.22 2.33 7.41 21.43
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33 2.17 0 1.59 1.22 9.80 4.76 6.67
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 1.40 0 0 1.64 1.49 2.13 3.51 7.69 25.00
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.64 1.49 1.33 2.59 13.11 8.00 15.38
1986 0 0 0 0 0 0 0.78 0 0.78 0 1.82 1.18 1.12 4.65 12.16 16.67 23.08
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83 1.31 5.95 6.82 12.28
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33 1.98 4.50 9.80 20.37
1989 0 0 0 0 0 0 0 0.90 0.78 0 0 0 1.98 0.43 7.80 4.88 31.58
1990 0 0 0 0 0 0 0 0.76 0 1.10 2.78 3.06 4.46 4.87 12.26 22.58 31.25
1991 0 0 0 0 0 0 0 0.83 0.74 0 3.70 1.11 1.05 8.72 16.25 32.43 33.87
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72 14.93 20.83 30.19
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.92 0 1.30 5.88 4.17 13.33
1994 0 0 0 0 0.45 0 0 0 0 0 0 0.86 0 1.83 6.58 3.23 16.67
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.63 0 1.55 1.11 2.76 8.00 7.69 28.00
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.86 0.65 0.55 2.33 3.74 3.92 4.17
1997 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.34 0 0 0 0.41 0.72 5.19 14.58 12.00
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54 0.70 1.29 1.06 0.72 2.57 7.47 9.46 42.86
1999 0 0 0 0.36 0 0.24 0.27 0 0.28 0.30 0.54 1.33 0.90 4.20 10.55 15.45 32.35
2000 0 0 0 0 0 0.24 0.56 0 0.26 0.88 0 0.80 2.29 5.60 10.66 11.50 34.12
2001 0 0 0 0 0.57 0.49 0 0.24 0.48 0.27 0.49 1.19 6.27 5.94 15.74 23.31 44.55
2002 0 0 0 0 0 0 0 1.11 0.65 1.31 1.50 1.74 4.62 3.69 9.63 19.53 44.12
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19 0.52 0.48 0.94 0.27 1.70 5.16 9.23 33.13
2004 0 0 0 0 0 0.23 0 0 0 0 0 0.64 0.76 0.46 2.68 2.82 15.11
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0 0.36 0 0.25 0.78 2.59 2.98 8.87
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0 0.48 0.54 0.78 1.58 13.08
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30 0.23 0.19 0 0.88 14.81
2008 0 0 0.43 0.40 0.31 0.21 0.58 0.18 0.59 0.71 1.14 0.63 0.63 2.97 3.29 7.02 26.53
Summary statistic AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC to C
Mean 0 0 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.16 0.28 0.28 0.68 0.89 1.53 2.44 7.28 9.97 22.67
Median 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0.18 0.83 0.86 2.06 6.27 7.69 22.25
Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximum 0 0 0.43 0.40 0.57 0.49 0.78 1.11 1.40 1.33 3.70 3.06 7.04 8.72 16.25 32.43 44.55
Standard Deviation 0 0 0.08 0.10 0.14 0.13 0.20 0.32 0.36 0.43 0.96 0.84 1.83 2.02 4.51 7.82 11.93
Standard & Poor's One-Year Global Structured Finance Default Rates By Refined Rating Category, 1978 – 2008
Year AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC to C
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.85 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 0 0 0.98 0 0 0.95 0 52.63
1996 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0.61 12.50 0 0 31.03
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.69
1998 0 0 0 0 0 1.04 0.91 0 0.19 0 0 1.03 0 0 2.34 0 22.58
1999 0 0 0 0 0 0 0.77 0 0 0.39 0 0 0 0 1.54 0 19.35
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0 0 0.61 0 0 2.19 0 5.26
2001 0.05 0 0 0 0 0.12 0 2.22 0 0.86 0.83 0.55 0.91 2.00 2.69 3.27 26.87
2002 0 0 0.06 0 0.27 0.14 0 1.77 0.19 0.70 1.26 2.03 1.12 2.50 3.60 23.24 27.03
2003 0 0 0 0 0.19 0.03 0.16 0.20 0.60 0.50 0.75 0.84 1.43 3.28 1.64 5.15 32.58
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0.17 0.50 0.81 0.29 0.79 2.23 3.56 13.79
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0.06 0.15 0.14 0.45 0.33 1.34 2.53 16.08
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.20 0 0.33 0.36 0.26 0.36 1.42 19.18
2007 0.04 0.03 0.07 0.08 0 0.10 0.21 0.48 0.47 1.27 5.07 1.61 1.53 0.68 1.55 1.47 24.11
2008 0.53 0.35 0.57 1.15 1.15 0.87 1.42 2.27 1.26 3.45 5.60 4.21 5.07 8.53 12.84 10.28 56.92
Summary statistic AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC to C
Mean 0.02 0.01 0.02 0.05 0.06 0.08 0.14 0.37 0.16 0.38 3.56 0.81 1.24 1.22 2.18 2.83 16.73
Median 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61 0 0.26 1.55 0 17.63
Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximum 0.53 0.35 0.57 1.15 1.15 1.04 1.42 2.27 1.26 3.45 57.14 4.21 12.50 8.53 12.84 23.24 56.92
Standard Deviation 0.09 0.07 0.10 0.23 0.23 0.24 0.35 0.76 0.29 0.78 12.39 1.02 2.90 2.20 2.93 5.59 16.60

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Външни снимки
Summary_SPRatings_large (please insert an appropriate description for this image)