Латински съкращения

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Най-често използвани съкращения[редактиране | редактиране на кода]

 • ca (circa) - "около (приблизително)".
 • C.V. или CV (curriculum vitae) - "пътят в живота" - документ, описващ в кратък вид работен опит, образование и квалификация.
 • D G или DEI GRA (Dei gratia) - "по Божията милост" - изразът е изписан върху всички Британски монети.
 • et al. (et alii) - "и други" или "и сътрудници".
 • etc. (et cetera) (по-стари съкращения са &c. и &/c.) - "и други", "и други неща", "и останалите".
 • fl. или flor. (floruit) - "период на разцвет (на изкуство, култура, личност и др.)".
 • F D или FID DEF (fidei defensor) - "защитник на вярата" - част от титлата на монарх, надпис, изписан на всички Британски монети.
 • ibid. (ibidem) - "на същото място", "пак там" (в книга или др.)" - израз, използван в цитати.
 • id. (idem) - "същият (човек)" - изразът се използва за избягване на повторение на името на автор в цитати, библиографии и др. Ако се цитира автор, който е от женски пол, се използва съответната форма в женски род: ead. (eadem) - "същата (жена)" (eadem се произнася с ударение на първото e-).
 • i.e. (id est) - "т.е." или "с други думи".
 • n.b. (nota bene) - "добре да се отбележи" - изразът се използва като начало на бележка.Изплозва се като "забележи" (NB)
 • p. (pagina), p.p. (paginae) - използва се при обозначение на страници при цитат от книги на езици, чиято азбука е латиницата
 • PRN (pro re nata) - "както е нужно" - израз, използван с прилагането на дадено лекарство или лечение.
 • P.S. (post scriptum) - "след написаното" - използва се за индикация началото на текст, добавен след подписа (в писмо, др.).
 • Q.D. (quaque die) - "всеки ден" - използва се в описание на режима на прием на лекарства.
 • Q.E.D. (quod erat demonstrandum) - "което трябваше да бъде демонстрирано" - използва се в края на тескт, описващ математическо доказателство.
 • REG (regina) - "кралица" - част от титлата на монарх; надпис на всички Британски монети, издадени по времето, когато монархът е била жена. Rex (не е съкращение) - "крал" - се използва, когато монархът е бил мъж.
 • s.o.s. ("si opus sit") - "ако е нужно", "ако случаят налага".
 • viz (videlicet) - "именно", "а именно" (Пример: Някои молекули, а именно тази на водата, притежават собствен диполен момент).

По-рядко използвани съкращения[редактиране | редактиране на кода]

 • a.U.c. (ab Urbe condita) - "от основаването на Града" - става дума за годината на основаването на Рим 753 пр. Хр. Изразът е използван в Древен Рим за определяне на дати. Също anno Urbis conditae (a.U.c.) - "годината, в която Градът бе основан". Например, 2007 г. сл. Хр. е 2760 г. ab Urbe condita.
 • et seq. (et sequens), et seqq. (et sequentes или et sequentia) - "и следващото" (използва се et seqq. за "следващите").
 • h.m. (huius mensis) - "този месец"(виж също inst., prox. и ult.).
 • inst. (instante mense) - "този месец" (виж също prox. и ult.).
 • N.N. (nomen nescio) - "Не знам името", "неназован", "неизвестен".
 • O.D. (oculus dexter) - "дясното око" - изразът е използван в рецепти за корекция на зрение.
 • O.S. (oculus sinister) - "лявото око" - изразът е използван в рецепти за корекция на зрение.
 • op. cit. (opere citato) - "във вече цитираната работа". - използва като препратка към последно цитираната в текста работа.
 • prox. (proximo mense) - "следващия месец" (виж също inst. и ult.).
 • ult. (ultimo mense) - "последния месец" (виж също inst. и prox.).
 • v.c. (verbi causa) - "например" (виж също e.c. / exempli causa)

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Латински език