Маркшайдерство

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Маркшайдерството ( на немски: Markscheider — от Marke — граница и scheiden — разделям,отсичам; буквално се превежда като „определящ граници”) е наука, която се занимава с измервания под и над земята при изграждане на подземни минни изработки, подземно строителство на съоръжения или подземен или наземен добив на полезни изкопаеми. Нуждата от тази наука (през средновековието се е възприемала и наричала изкуство) възниква през феодализма, когато полезните изкопаеми са били собственост на местния феодал и е възникнала нужда от специалист, който да определи къде е границата между два феода под земята – в подземни условия.

В днешно време маркшайдерството има три основни направления:

- геодезия;

- движение на скалите;

- минна геометрия.

Геодезия

Посредством маркшайдерските работи се проектират и ръководят подземните изработки по посока и дълбочина като се използват методите на геодезията при измервания със специализирани геодезически (маркшайдерски) измерителни инструменти. Характерно при воденето на строителни работи под земята е, че измерванията се провеждат едностранно от една точка с известни координати и височина, към точка за която са известни изчислени данни, но без възможност за реални измервания към нея. Така нареченият отворен маркшайдерски полигон (последователност от точки с теоретичноизвестни координати) трябва да обезпечи висока точност на подземната работа, особено при насрещно прокопаване на тунели или прокарване на подземни галерии към рудни находища.

При проектиране на подземните или наземни работи данните получени в резултат на измерванията се обобщават в цифрова и графична документация, получена с методите за изобразяване на геометрични проекции. Създадената работна документации е базова за маркшайдерските измервания при ръководене и контрол на всяка подземна или наземна добивна или строителна дейност.

Движение на скалите

Това направление се занимава със скалния натиск в подземните находища на полезни изкопаеми, както и с влиянието на подземните минни работи върху повърхността и върху техническите съоражения, намиращи се непосредствено над провежданите минни работи – например жп-линии, язовири и други застрашени обекти. То определя докъде минните изработки не биха застрашили обекти на повърхността и как биха могли да се проведат минни работи така, че намиращите се на повърхността обекти да не бъдат застрашени.

Минна геометрия

Минната геометрия има за цел планиране и управление на добива на полезни изкопаеми. Опира се на статистиката на проучванията, проведени за даденото находище. Българските маркшайдери са загубили битката с геолозите, които не учат минна геометрия, но въпреки това управляват начина на добив на полезни изкопаеми в българските рудници.