Метаморфни скали

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Метаморфните скали са скали, получени при преобразуването на магмени или седиментни скали под въздействието на висока температура и налягане под повърхността на Земята. Те са с променен състав и строеж и затова се определят като самостоятелен вид. Такива са например гнайсът (при метаморфозата на гранита), мраморът (при тази на варовика) и др. Според строежа си се разделят се на: ивичест (гнайси), слоест (слюдени шисти, филити) и масивен строеж (мрамори, кварцити). Когато изходната скала може да бъде определена, името на новообразуваната метаморфна скала се формира като се използва представката "мета", например: метагранит, метагабро, метаконгломерат, метапсамит и т.н. В случаи, когато за изходната скала (протолитът) е известно само групата, към която принадлежи, се използват представките "орто" и "п, например: ортогнайс, когато протолитът е даден вид магмена скала и парагнайс - коато протолитът е седиментна скала.