Механичен състав на почвата

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Почвата е съставена от различни по големина агрегати, наречени още механични елементи, които не могат да се раздробяват по механичен път. Агрегатите с близки размери имат подобни свойства, поради което е възприето да се обединяват в механични фракции.

Възприета е класификация на почвените агрегати в 4 фракции:

  • с размер > 1 mm – камъни (слелет)
  • с размер 1 – 0,05 mm – пясък
  • с размер 0,05 – 0,001 mm – прах
  • с размер < 0,001 mm – ил (глина)

За практически цели при класификация на почвите по механичен състав се използват 2 по-общи фракции:

  • физичен пясък – агрегати > 0,01 mm
  • физична глина – агрегати < 0,01 mm

Съгласно съотношението между тези 2 фракции (по отношение на дела на физината глина), почвите се разделят на 4 групи, както следва:

  • 0 – 10 % – песъчливи
  • 10 – 20 % – глинесто-песъчливи
  • 20 – 60 % – песъчливо-глинести
  • над 60 % – глинести

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]