Направо към съдържанието

Младежки конкурс за забавна песен

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Младежки конкурс за забавна песен е музикален конкурс, създаден от Панайот Славчев през 1970 г.

През март 1970 г. Панайот Славчев представя своя Проект за конкурса, като обосновава създаването му със следните аргументи:

Кое налага необходимостта от един младежки конкурс за написване на сту­дентска забавна песен?

Забавната музика е най-масовия музикален жанр п се ползва с голяма по-популярност, особено сред младежта. Тази музика се слуша най-вече от грамофонните плочи, магнетофонните ролки и радиото. И тъй като "вносът” на тази музика в нашата страна е практически неограничен, заедно с хубавата естрадна песен у нас прониква и оказва определено естетическо влияние и музика със съмнителни художествени достойнства. Потокът от такава музика може да бъде спрян единствено само, ако му се противопоставят хубави наши български естрадни и забавни песни. Такива песни безспорно нашите ком­позитори създадоха, но за съжаление количеството на песните които се пишат е все още много малко и недостатъчно за да задоволи "шлагерните нуж­ди на деня", още по-малко да измести "западните претенденти за шлагера". У нас официално се занимават с писане на забавни песни около десетина композитора. При това продуктивността на някои от тях е много ниска и се свежда до две-три песни в годината.У нас обаче има талантливи млади ав­тори, на които не се предлага никакво поле за изява, даже няма да бъде преувеличение да се коже, че им се пречи от техните по-възрастни колеги. Показателен в това отношение е Фестивалът ”3латен Орфей". Вече пет годи­ни в този конкурс участват едни и същи автори-около десетина, като но­ви имена почти не се появяват, още повече имена на млади автори. Липсата на млад и свеж приток в българската естрадна музика неминуемо дава ня­какво отражение. Така много български естрадни песни страдат от липса на непринуденост и от наличие на прекалена претенциозност.

Напълно липсват и студентски забавни песни, които да бъдат спътници в ежедневието на учащата се младеж.

В общи линия това са основните предпоставки, които налагат необходимост­та от един конкурс за написване на студентски забавни песни, в който да намерят изява млади автори.

Реализация на конкурса

Конкурсът да бъде проведен със съдействието на Студентския съвет при ЦК на ДКМС, в-к ”Студентска трибуна" и Представителния студентска естра­ден оркестър "Метроном" при Студентски дом на културата-София.

Регламент на конкурса

1. Могат да участват композитори до 30 годишна възраст.

2. Краен срок за предаване на песните в клавир - 15 февруари 1970 година.

3. Песните ще бъдат изпълнени от певци по избор на авторите.

4. Песните ще бъдат съпровождани от Представителния студентски естраден оркестър "Метроном" - в разширен състав с щрайх.

5. Концертът-конкурс ще се проведе около 20 март 1970 г., в София, в салона на Студентския дом на културата.

6. Ще бъдат раздадени I, II и III награди и "Награда на публиката".

7. Наградените песни ще бъдат изпълнени пред Българска телевизия.

8. Конкурсът ще бъде отразен от в-к "Студентска трибуна" и другите издания на ЦК на ДКМС, радиостанция "Хоризонт", Българска телевизия - "Екран Младост".

9. Песните ще влязат в репертоара на естраден оркестър "Метроном" и другите естрадни оркестри към Културните клубове при Висшите учебни заведения.

Програма

1. След изтичане на срока за предаване на песните, журито да прегледа пред­ставените песни и направи подбор за финала.

2. Конкурсът-концерт на песните финалисти да се състои около 20 март 1970 г. Той ще съвпадне с 5-годишнината от създаването на оркестър "Метроном" и с не­говия юбилеен концерт, който ще протече в следния ред:

I част-Конкурс за песни

II част-Концерт на естраден оркестър "Метроном" със солисти

III част-Обявяване решението на журито и изпълнение на премираните песни

Коктейл в Студентската кафе-сладкарница

Отразяване на конкурса

1. В-к "Студентска трибуна".

2. В-к "Народна младеж".

3. Сп. "Младеж".

4. Българска телевизия, Младежка редакция - "Екран младост".

5. Радио София- Радиостанция за младежта "Хоризонт".

Организационен комитет

1. Директор на конкурса.

2. Отговорник-осигуряване жури и работата му, награди и дипломи.

3. Отговорник по техническата част-озвучаване и уредби, репетиции, коктейл и печатни програми.

4. Отговорник—пропаганда, преса,TV и радио.

5. Отговорник по финансовите въпроси.

Финансова част - 1970 г.
Жури 100 лв
I награда с диплом 100 лв
II награда с диплом 80 лв
III награда с диплом 60 лв
Награда на публиката 50 лв
Озвучаване и уредба 60 лв
Коктейл 200 лв
Всичко 660 лв

Конкурсът стартира през 1970 г. и последното му издание е през 1990 г.