Монитор (пояснение)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Монитор (от латински monitor - страж, някой, който предупреждава) - устройство, позволявящо наблюдаване на различни процеси. Например компютърният монитор позволява визуализация на изчисленията, протичащи в компютъра, медицинският монитор извежда непрекъснато информация за здравословните показатели на пациента, аудио-мониторът позволява на сценичните изпълнители да чуват по-добре звука по време на представление и други.

Монитор може да се отнася за:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.