Обществено мнение

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Обществено мнение е социален и политически термин обозначаващ съвкупното вярване или мнение на обществото по даден въпрос. Общественото мнение се влияе от медиите и връзките с обществеността. Общественото мнение е важен фактор в демократичните общества, тъй като влияе косвено на управлението.

По същество " мнение" е философска категория, която с изразява отношението на личност, личности или по голяма група от хора при оценка на дадено явление, събитие или и двете едновременно без познаване същността на нещото, което се преценя. По тази причина то е повърхностно и често подвеждащо, особено в случаите, когато мнението се изказва от водещи авторитети в науката или политиката. Разгледано в тази светлина Общественото мнение често пъти може да служи на партии и политици за постигане на користни цели като организиране на протести за промяна на статукво в дадена държава. На съвременния етап от развитието на обществото използването на Общественото мнение не винаги се зачита в света. В недалечно минало при социализма, често пъти Общественото мнение се използваше от Тодор Живков за отстраняване от постове на личности, които не му играеха по гайдата и имаха собствено виждане за развитие на обществото.

Общественото мнение се характеризира със следните отличителни белези:

- възниква само по важни, социално значими въпроси;

- негов носител са големи социални групи;

- насочено към добре познат на неговите носители обект;

- израз на усилия за реализация или противопоставяне на определени цели;

- има постоянен или преходен характер;

- при отделните личности се изразява със съзнанието, че и останалите ще реагират на същата ситуация по определен начин;

- има конфликтен характер (тъй като изразява противоположни становища);

- чрез решителност съдейства за осъществяването на определени цели;

- има оценъчен характер (оценява или санкционира);

- никога не е устойчиво;

- обуславя се от интересите на своите носители (поради което трудно може да се промени, след като вече е формирано);

- емоционално оцветено е (способно е на резки изменения под влияние на събитията)