Одрюза

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Одрюза или Одриса е древен град в Тракия , съществувал в периода III – I в. пр.н.е.

За него споменава в своето епитоме ранновизантийският учен Стефан Византийски – живял през VI в. по времето на император Юстиниан I Велики (527 – 565), който пише: „Одриси, народ в Тракия, Страбон в седма книга..., а има и техен град Одрюза, който се нарича също и Одрисия...“ Сече собствени дребни бронзови монети, групирани в 2 типа, които са изключително редки. Градът се отъждествява с Пловдив (Одрюза -Евмолпия - Пулпудева - Philipopolis - Ulpia Flavia Philipopolis - Trimontium - Пълдин - Филибе - Пловдив) тъй като почти всички известни монети произхождат от град Пловдив, региона като цяло и неговата околност.

Монетосечене[редактиране | редактиране на кода]

До 2006 г. са известни общо 31 екземпляра дребни бронзови монети от двата типа на град Одрюза, като почти всичките от тях произхождат от град Пловдив, региона като цяло и неговата околност.

Първи тип[редактиране | редактиране на кода]

Тип 1 се характеризира със следните особености.

  • Лице: млад Херакъл с лъвски скалп надясно.
  • Опако: бик в ход на ляво, стъпил върху кривака на Херакъл с дръжката надясно; над него името на града-издател Одрюза, в различните негови форми на старогръцки език.

Монетите от тази група имат кръгла форма, и красиви и реалистично предадени монетни изображения. Те датират от периода II-I век пр.н.е.

Втори тип[редактиране | редактиране на кода]

За Тип 2 са характерни следните особености.

  • Лице: същото като при Тип 1.
  • Опако: същото като при Тип 1.

Тази група монети е с неправилна най-често бобовидна форма, като изображенията им са силно стилизирани груби и схематични. Датират от периода III – II в. пр. Хр.

Литература[редактиране | редактиране на кода]

  • К. Кисьов, „Тракийската култура в региона на Пловдив и течението на река Стряма през втората половина на I хил. пр. Хр.“, София, изд. „Агато“ 2004 г., стр. 30 – 50.
  • „Разкрит античен хладилник в древния Филипопол“ // Вестник „Марица“. 12 август 2006 г. с. стр. 10. – съдържа сведение за разкопки на хълма Небет тепе в Пловдив, ръководени от д-р Иво Топалилов и описание на новонамерена бронзова монета на град Одрюза/Филипопол".
  • Stephani Byzantii. Ethnicorum quae supersunt. Т. 1. Berlin, 1849. с. 484. Епитомето на Стефан Византийски, издадено от Аугуст Майнеке в Берлин през 1849 г. Това е единственият литературен източник в който се споменава за съществуването на тракийския град Одрюза. Оригиналът се съхранява в библиотеката на университета в Мичиган – САЩ

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]