Одрюза

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Одрюза или Одриса е древен град в Тракия, съществувал в периода III — I в. пр.н.е.

Сече собствени дребни бронзови монети, групирани в 2 типа, които са изключително редки. За него споменава в своето епитоме ранновизантийският учен Стефан Византийски — живял през VI в. по времето на император Юстиниан I Велики (527-565), който пише: "Одриси, народ в Тракия, Страбон в седма книга..., а има и техен град Одрюза, който се нарича също и Одрисия..." Бронзовите монети, издавани от Одрюза (Филипопол) са 2 типа и са изключителна рядкост.

Първи тип[редактиране | редактиране на кода]

Тип 1 се характеризира със следните особености.

  • Лице: млад Херакъл с лъвски скалп надясно.
  • Опако: бик в ход на ляво, стъпил върху кривака на Херакъл с дръжката надясно; над него името на града-издател Одрюза, в различните негови форми на старогръцки език.

Монетите от тази група имат кръгла форма,и красиви и реалистично предадени монетни изображения. Те датират от периода II-I век пр.н.е.

Втори тип[редактиране | редактиране на кода]

За Тип 2 са характерни следните особености.

  • Лице: същото като при Тип 1.
  • Опако: същото като при Тип 1.

Тази група монети е с неправилна най-често бобовидна форма, като изображенията им са силно стилизирани груби и схематични. Датират от периода III — II в. пр.Хр.

До 2006 г. са известни общо 31 екземпляра монети от двата типа на град Одрюза, като почти всичките от тях произхождат от град Пловдив, региона като цяло и неговата околност.

Литература[редактиране | редактиране на кода]

  • К. Кисьов, "Тракийската култура в региона на Пловдив и течението на река Стряма през втората половина на I хил. пр.Хр.", София,изд."Агато" 2004 г., стр. 30-50.
  • Вестник "Марица" от 12 август 2006 г., стр. 10, статията "Разкрит античен хладилник в древния Филипопол" - за разкопки на хълма Небет тепе в Пловдив, ръководени от д-р Иво Топалилов и описание на новонамерена бронзова монета на град Одрюза/Филипопол — т.е. днешен гр. Пловдив

Stephani Byzantii - "Etnikorum quae supersunt ex recognitione" - Augusti Meinekii,tomus prior,Berolini 1849,p.484/Епитомето на Стефан Византийски,издадено от Аугуст Майнеке в Берлин през 1849 г.Това е единственият литературен източник във който се споменава за съществуването на тракийския град Одрюза.Оригиналът се съхранява в библиотеката на университета в Мичиган - САЩ/ - http://books.google.co.uk/books?id=MMZiAAAAMAAJ&q=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD&source=gbs_word_cloud_r&cad=4#

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Монета на Одрюза от "Тип 2" - нов екземпляр - http://www.worthpoint.com/worthopedia/aah-thrace-odrysae-circa-3rd-century-75755916

Монета на Одрюза от "Тип 2"/вижте на сканираната страница монета №13 най-отдолу - онази с бика и Херакъл.Никола Мушмов я смята зя монета на племето одриси/в книгата му изписано "одризи"/ - http://www.wildwinds.com/moushmov/plate.cgi?plate=XXXIX

      Л.Василев - "Принос към проучването на монетосеченето с надпис „ОΔΡΟΣΩΝ”.Новооткрити екземпляри на бронзови монети на тракийския град Одрюза(Филипопол),сечени във периода ІІ-Ів.пр.Хр."(непубликувана курсова работа),ПУ "Паисий Хилендарски" - гр.Пловдив,2013 г. - https://www.academia.edu/13714906/%D0%9B.%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%BA%D1%8A%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%9E%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%9D_.%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%B4%D1%80%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%86%D0%86-%D0%86%D0%B2.%D0%BF%D1%80.%D0%A5%D1%80._%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%A3_%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_-_%D0%B3%D1%80.%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2_2013%D0%B3

Монетосеченето на царете на Древна Тракия и Одриското царство,в това число и на Одрюза/VІ в.пр.н.е.-I в. от н.е./.

http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://www.wildwinds.com/coins/greece/thrace/odrysae/Moushmov_5683.thm.jpg&imgrefurl=http://www.wildwinds.com/moushmov/thracian_kingdom.html&usg=__AhIiqoVmKgzJI_LzBG_8FTd2548=&h=63&w=153&sz=2&hl=bg&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=6kklxl-uFTCEEM:&tbnh=40&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dodrysae%2Bcoins%26um%3D1%26hl%3Dbg%26sa%3DG%26rlz%3D1T4SKPB_en___BG384%26tbs%3Disch:1