Осмоза

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Semipermeable membrane (svg).svg

Осмозата представлява спонтанно преминаване на молекули на разтворител (например вода) през полу-пропусклива преграда от страната с по-ниска концентрация към страната с по-висока концентрация на разтвора. Това постепенно води до изравняване на концентрация от двете страни на преградата. Пример за действието на осмозата може да се даде със следната постановка: да си представим един съд, който е разделен по средата с полупропусклива мембрана, като от двете страни на тази мембрана имаме еднакви количества течности с различна концентрация; нека от едната страна това да е воден разтвор на глюкоза, а от другата страна на мембраната – чиста вода. Първоначално се забелязва еднаквото количество на двете течности в двете части на съда, разделен от полупропускливата мембрана. След известно време водните молекули започват да преминават от мястото с ниска концентрация на глюкозата (чистата вода) към разтвора на глюкоза, където концентрацията на глюкозата е по-висока от тази в чистата вода. Това неизменно води до увеличаването на количеството от тази страна на мембраната, откъм която се намира глюкозата. Ако два разтвора са в осмотично равновесие, казваме, че са изотонични – например кръвната плазма е изотонична с 0,9% разтвор на натриевия хлорид (0,9% NaCl).


Мембраната в примера има две важни характеристики:

- порите на мембраната са с такива размери, че да пропускат само молекулите на водата (разтворителя), без да може да пропускат по-големите молекули на глюкозата.

- мембраната в примера не е фиксирана като местоположение в пространството и може да се мести под въздействието на разликите в налягането в двете части на съда. За удобство, можем да си представим, че в съд с чиста вода сме потопили балон с разтвор на глюкоза. Балона е е мембраната. Той е с подходящи по размер пори за примера, такива че да пропускат само водни молекули, но и и молекули на глюкозата. Под действието на осмозата, водните молекули от съда преминават в балона и той започва да увеличава размерите си в съда, т.е. в примера мембраната променя местоположението си.

Осмозата има важно значение за клетките. Тя спада към така наречения пасивен транспорт на вещества през мембраната.

Effect of different solutions on blood cells
Turgor pressure on plant cells diagram.svg

Осмозата също така има приложение в енергетиката. Има създадена осмотична централа в Норвегия.