Физиологичен разтвор

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Физиологичният разтвор е копие на обичайната вътрешна телесна среда на организма. За да може да се нарече „физиологичен“ един разтвор, той трябва да бъде:

  • изотоничен осмоларитет;
  • изохидричен – да има същото pH;
  • изотермичен – да има същата температура; регулира се ex tempore;
  • изойоничен – да съдържа същото количество йони, в същото съотношение помежду им; на практика това е непостижимо, изпълними са само първите три условия.

Физиологични за човека и бозайниците са следните разтвори:

Физиологични за земноводните са следните разтвори:

  • 0,65% разтвор на натриев хлорид.