Латински сентенции

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Латинските сентенции или древноримски афоризми са популярни латински изрази от Древен Рим. Въз основа на Littera scripta manet или устните предания на мислите и мъдростта на римските управници, мислители, сенатори и останали велики личности на римската цивилизация, латинските сентенции, заедно с имената на техните автори-създатели са останали от историята заради своето непреходно значение "изписани със златни букви".[1]

Латинските сентенции са изпитани житейски познания и мъдрости обогатяващи и одухотворяващи съкровищницата на знанието, които подтикват при произнасянето им човешкия дух да почувства обаянието на култа към непреходните истини. Dixi.

Популярни латински сентенции[редактиране | редактиране на кода]

 1. Ab ovo ad mala. - От яйцето и до ябълката.
 2. Ab Urbe condita. - От основаването на Града.
 3. Abo in pace. - Върви с мир.
 4. Absit invidia verbo. - Да не ме съдят за тези слова.
 5. Abstractum pro concreto. - Абстрактното вместо конкретното.
 6. Abussus abussum invocat. - Бедите никога не идват сами.
 7. Abussus non tollit usum. - Злоупотребата не отменя употребата.
 8. Acceptissima semper munera sunt, auctor quae pretiosa facit. - Най-добрите подаръци са онези, чиято цена е в самия дарител.
 9. Acta est fabula. - Представлението е свършило. (Финито ла комедия!)
 10. Ad meliora tempora. - До по-добри времена.
 11. Ad impossibilia nemo obligatur. - Никой не може да бъде задължен към невъзможното.
 12. Ad libitum. - По желание.
 13. Ad majorem Dei gloriam. - Към неповяхващата слава Божия.
 14. Ad narrandum, non ad probandum. - За да разкаже, а не за да докаже.
 15. Ad notam. - За информация.
 16. Ad personam. - Лично.
 17. Advocatus Dei (Diavoli) - Адвокат на Бога. (Дявола).
 18. Aegri somnia. - Сънища на болен.
 19. Aeterna urbs. - Вечен град (Вечния град - Рим).
 20. Age, quod agis. - Прави това, което правиш.
 21. Alea est jacta. - Жребият е хвърлен.
 22. Alter ego. - Друго "аз" или второ "аз".
 23. Alma mater. - Университет.
 24. Amici diem perdidi! - Приятели, аз загубих ден.
 25. Amicus cognoscitur in amore, more, ore, re. - Приятел се познава в любовта, нрава, речите, делата.
 26. Amantes - amentes. - Влюбените са безумни.
 27. Amat victoria curam. - Победата обича старанието.
 28. Amor vincit omnia. - Любовта побеждава всичко.
 29. Amicus Plato, sed magis amica veritas. - Платон ми е приятел, но истината ми е по-скъпа.
 30. Aquila non captat muscas. - Орел не ловува мухи.
 31. Aquilam volare doces. - Да учиш орела да лети.
 32. Ars longa, vita brevis (est). - Животът е кратък, изкуството е вечно.
 33. At Kalendas Graecas. - По гръцкия календар *календи, първия ден от месеца по римския календар (когато цъфнат налъмите)
 34. Aurora Musis amica. - Аврора е приятелка на музите.
 35. Aut - aut. - Или-или.
 36. Aut Caesar, aut nihil. - Или всичко или нищо.
 37. Ave Caesar, morituri te salutant - Отиващите на смърт, Цезаре, те приветстват!
 38. Barba crescit, caput nescit. - Дълги коси, къс ум.
 39. Bene placito. - От добра воля.
 40. Bis dat qui cito dat. - Който върши нещата бързо, ги върши два пъти.
 41. Cantus cycneus. - Лебедова песен.
 42. Carpe diem! - Хвани момента!
 43. Citius, altius, fortius. - По-бързо, по-високо, по-силно.
 44. Clavus clavo pellitur. - Клин клин избива.
 45. Cogito ergo sum. - Мисля, значи съществувам.
 46. Confiteor solum hoc tibi. - Ще се изповядвам в това само на теб.
 47. Corda nostra laudus est. - Нашите сърца са болни от любов.
 48. Cras amet, qui nunquam amavit quique amavit cras amet. - Нека утре заобича онзи, който никога не е обичал, а този който е обичал, нека утре заобича.
 49. Credo, quia verum (absurdum). - Вярвам, защото е истина (е абсурдно).
 50. Cui bono? - В чия полза?
 51. De qustibus et coloribus non est disputantum. - Всеки със своите вкусове.
 52. De te fabula narratur. - За теб приказки се разказват.
 53. Dixi et animam salvavi. - Казах това и с това спасих душата си.
 54. Do ut des. - Давам, за да дадеш и ти.
 55. Dum spiro, spero. - Докато дишам се надявам.
 56. Duobus certantibus tertius gaudet. - Двама се карат - третият печели.
 57. Dura lex, sed lex. - Законът е суров, но e закон. (т.е. дори лошите закони трябва да се спазват)
 58. Divide et impera! - Разделяй и владей!
 59. E fructu arbor cognoscitur. - Дървото се познава по плода.
 60. Ecce Homo! - Ето Човекът!
 61. Elephantum ex musca facis. - Да правиш от мухата слон.
 62. Epistula non erubescit. - Хартията не се черви.
 63. Est modus in rebus. - Има мярка в нещата.
 64. Errare humanum est. - Човешко е да се греши.
 65. Ex oriente lux. - Светлината идва от изток; слънцето винаги изгрява от изток[2]
 66. Experentia est optima magistra. - Опитът е най-добрият учител.
 67. Feci quod potui faciant meliora potentes - Направих всичко, което можах. Който може, да направи повече.
 68. Festina lente! - Бързай бавно!
 69. Felix, qui potuti rerum cogoscere causas. - Щастлив е онзи, който е познал причината на нещата.
 70. Finis coronat opus. - Най-добрата работа е свършената работа.
 71. Fortes fortuna juiat. - Съдбата помага на смелите.
 72. Historia est magistra vita. - Историята е учителката на живота.
 73. Hoc volo sic jubeo sit pro ratione voluntas. - Така повелявам и нека доводът ми бъде моята воля.
 74. Hominem quaero! - Търся човека! (Диоген)
 75. Homo est animal sociale. - Човекът е социално животно.
 76. Homo homini lupus est. - Човек за човека вълк.
 77. Homo locum ornat, non locus hominem. - Не мястото украсява човека, а човекът мястото.
 78. Homo novus. - Нов човек.
 79. Homo sapiens. - Разумен човек.
 80. Homo sum: humani nihil a me alienum puto. - Аз съм човек и нищо човешко не ми е чуждо.
 81. I, pede fausto! - Върви с щастлива стъпка! (Късмет!)
 82. Ignorantia non est argumentum. - Незнанието не е аргумент.
 83. In medias res. - Право в десетката (същината).
 84. In pace litterae florent. - В името на мира науките процъфтяват.
 85. In vino veritas. - Истината е във виното.
 86. Ira furor brevis est. - Гневът е кратковременен.
 87. Ibi victoria ubi concordia. - Победата е там, където е съгласието.
 88. In hoc signo vinces! - Под това знаме ще победиш.
 89. Jurare in verba magistri. - Да се кълнеш с думите на учителя.
 90. Labor recedet, bene factum non abscedet. - Трудностите ще преминат, а благото дело ще пребъде.
 91. Labores gigunt hanores. - Трудът поражда почести.
 92. Legem brevem esse oportet. - Законът трябва да бъде кратък.
 93. Lectori benevolo salutem. (L.B.S.) - Поздрави на благосклонния читател.
 94. Littera scripta manet. - Написаното остава.
 95. Lupus in fabula. - Говорим за вълка, а той в кошарата.
 96. Lupus non mordet lupum. - Вълк вълка не хапе.
 97. Medice, cura te ipsum! - Лекар, излекувай се сам! (От Лука 4:17)
 98. Mens sana in corpore sano. - Здрав дух в здраво тяло.
 99. Modus vivendi - Начин на живот.
 100. Ne quid nimis. - Нищо над мярката.
 101. Nemo omnia potest scire. - Никой не може да знае всичко.
 102. Nescio quid majus nascitur Iliade. - Ражда се нещо по-велико от Илиада.
 103. Nomina sunt odiosa. - Имената са омразни.
 104. Nostra victoria in concordia. - Нашата победа е в съгласието.
 105. Non bis in idem. - Не два пъти за едно и също. (Принцип на наказателното право - след като някой е наказан веднъж, не може да бъде наказан втори път.)
 106. Non est fumus absque igne. - Няма дим без огън.
 107. Non multa, sed multum. - Не много, но за мнозина.
 108. Non scholae sed vitae discimus. - Ние се учим не заради училището, а заради живота.
 109. Non sum qualis eram. - Аз не съм онзи, който бях преди.
 110. Nosce te ipsum! - Познай себе си!
 111. Nota bene., съкращавано в текстове като NB! - Запомни добре.
 112. Nulla dies sine linea. - Нито един ден без черта.(Всеки ден трябва да научаваме нещо ново).Това са думи на римски художник, който е казвал, че всеки ден е рисувал поне 1 черта върху картините си.
 113. O fallacem hominum spem! - О лъжлива е надеждата човешка!
 114. O sancta simplicitas! - О свещена простота!
 115. O tempora! O mores! - О времена, о нрави!
 116. Omnia mea mecum porto. - Всичко свое нося със себе си.(Когато селото на велик мъдрец било подпалено всеки гледал да натовари най-важните си вещи, а когато видели мъдреца, че бяга без да вземе нищо те го попитали защо така. Той отговорил посочвайки главата си, че всичко важно носи със себе си.
 117. Otium post negotium. - Почивка след работа.
 118. Per aspera ad astra! - През тръни към звездите.
 119. Periculum in mora. - Опасността е в бавенето.
 120. Pia desideria - Благи намерения.
 121. Plenus venter non studet libenter. - Ситият стомах е глух към поученията.
 122. Post scriptum. - След написаното.
 123. Qualis rex, talis grex. - Какъвто е попът, такава е и енорията.
 124. Qualis dominus, tales servi. - Какъвто господарят, такъв е и слугата.
 125. Qui tacet, consentire videtur. - Мълчанието е знак за съгласие.
 126. Quo usque Catlina, abuter patientia nostra? - До кога, Катилина, ще злоупотребяваш с търпението ни?
 127. Quoandoe bonus dormitat Homerus. - Понякога и добрият ни Омир дреме.
 128. Quod licet Jovi, non licet bovi. - Което е позволено за Юпитер, не е позволено на бика.
 129. Repetitio est mater studiorum. - Повторението е майка на знанието.
 130. Salus populi summa lex. - Благото на народа е най-висш закон.
 131. Sancta sanctorum. - Светая светих.
 132. Sapienti sat est. - Това е казано от човек.
 133. Scientia potentia est. - Знанието е сила.
 134. Scio me nihil scire. - Аз знам, че нищо не знам.
 135. Sero (tarle) venientibus - ossa. - За закъснелите остават само кокали.
 136. Si taces, consentus. - Който мълчи, се съгласява.
 137. Si vis amari, ama. - Ако искаш да бъдеш обичан, обичай.
 138. Si vis pacem, para bellum. - Искаш мир - готви се за война.
 139. Si vox est - canta! - Ако имаш глас - пей!
 140. Sic itur ad astra. - Така отиват към звездите.
 141. Sic transit gloria mundi. - Така отминава земната слава.
 142. Sina era est studio. - Без гняв и предубеждения.
 143. Sponte sua sina lege - По собствени подбуди.
 144. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. - Времената се менят и ние се променяме с тях.
 145. Tempus consilium dabet. - Времето ще покаже.
 146. Terra incognita. - Неизвестна земя.
 147. Tertium non datur. - Няма трети вариант.
 148. Timeo danaos et dona ferentes. - Страхувайте се от данайците, що носят дарове.
 149. Una hirundo ver non facit. - Една птичка пролет не прави.
 150. Urbi et orbi. - На града и света.
 151. Vae victis! - Горко на победените!
 152. Vale et me ama. - Бъди здрав и ме обичай.
 153. Veni, vidi, vici. - Дойдох, видях, победих.
 154. Verba volant, scripta manent. - Думите отлитат, написано остава.
 155. Veritatis simplex est orato. - Словото на истината е просто.
 156. Vim vi repellere licet. - Насилието се позволява да бъде отблъсвано със сила.
 157. Vive, valeque. - Живей и бъди здрав.
 158. Vivere est cogitare. - Да живееш значи да мислиш.
 159. Volens - nolens. - Щеш-нещеш.
 160. Vox populi - vox Dei. - Глас народен - глас божи.
 161. Genibus nitito canus - На колене, куче.

Древноримски афоризми[редактиране | редактиране на кода]

 • Duo cum faciunt idem, non est idem. - Когато двама правят едно и също нещо, то не е едно и също.
 • Hodie mihi, cras tibi - Днес на мен, утре на теб. (Надпис на надгробни плочи)
 • Imperare sibi maximum imperium est. - Да управляваш себе си е най-голямата власт/управляването на себе си е най-голямата власт (Сенека)
 • Iugula, verbera, ure! - Пробождай, удряй, гори (Гладиаторски възглас)
 • Non bis idem - Не два пъти за едно и също нещо (Правен термин)
 • Panem et circenses - Хляб и зрелища
 • Per aspera ad astra - Чрез/през трудностите към звездите.
 • Ubi bene, ibi patria. - Където (ти) е добре, там е родината (ти).

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Туртуриков, Георги. Кратък терминологичен речник по история. Стара Загора, ISBN 954-91341-1-3, 2003, първо издание, стр. 280.
 2. Туртуриков, Георги. Кратък терминологичен речник по история. Стара Загора, ISBN 954-91341-1-3, 2003, първо издание, стр. 282.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]