Пантелей Башев

From Уикипедия
Jump to navigation Jump to search
Пантелей Башев
български просветен деец
Роден

Образование Вюрцбургски университет
Лайпцигски университет

Пантелей Гр. Башев е български просветен деец от Македония.

Биография[edit | edit source]

Роден е в 1877 година в град Ресен, тогава в Османската империя. Завършва педагогика във Вюрцбург в 1906 и в 1907 година - в Лайпциг.[1] Докато учи в Лайпциг влиза в революционно настроените социалдемократически и антимонархически среди. Поддържа широка кореспонденция и сътрудничи на чуждестранни вестници. Пътува често до българи в Германия, с които установява революционни връзки.[2] Завръща се в България и работи като учител в Дупнишката прогимназия.[3]

Пантелей Башев публикува няколко учебника по география в съавторство с Васил Ранков.

Библиография[edit | edit source]

  • Ранков, Васил Ив., Пантелей Башев. География: За I прогимназиален клас. „Художник“, София, 1926.
  • Ранков, Васил Ив., Пантелей Башев. География: За II прогимназиален клас. „Художник“, София, 1926.
  • Ранков, Васил Ив., Пантелей Башев. География: За III прогимназиален клас. „Художник“, София, 1926.

Бележки[edit | edit source]

  1. Танчев, Иван. Македонският компонент при формирането на българската интелигенция с европейско образование (1878-1912). // Македонски преглед XXIV (3). 2001. с. 48 - 49.
  2. Исторически преглед, том 24, Българско историческо дружество, София, 1968, стр. 57.
  3. Училищен преглед, том 12, Държавно издателство, София, 1907, стр. 277.
     Портал „Македония“         Портал „Македония