Подгон

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Подгонът е термин от лесовъдството, с който се означава една от съставните части на гората, обединяваща дървесни екземпляри, които по определени причини са изостанали в растежа в сравнение с другите дървета от горския дървостой. Подгонът се състои от второстепенни дървесни видове, които са по-бавнорастящи и по-сенкоиздържливи и формира втория етаж на гората.

Присъствието на подгон е от полза за главния дървесен вид (т.е. вида, който при съответните екологични и икономически условия е най-подходящ за отглеждане), тъй като:

  • подобрява растежа му на височина,
  • подпомага формирането на дървета с добри форми на стъблото,
  • съдейства за естествения процес по самоокрастряне.

Другите присъщи съставни растителни части на гората са: дървостой, подлес, подраст, жива почвена покривка и извънетажна растителност.[1]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Катя Метанова, Мартин Борисов. „Лесовъдство“, Просвета – София АД, 2005, ISBN 954-01-1675-9, стр. 8.