Направо към съдържанието

Позиционна средна величина

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Позиционна средна величина в статистиката е числова стойност от значенията на изследвания признак, която се установява въз основа на мястото, което тя заема в един предварително аранжиран статистически ред. По тази причина, позиционната средна е неалгебрична средна величина.

Позиционните средни още са обединени под общото наименование квантили. В практиката най-често се използват следните квантили:

  • медиана, която бележи средата на статистическия ред (една на брой);
  • квартили, три на брой, които делят статистическия ред на четири равни части (вторият квартил съвпада с медианата);
  • квинтили, четири на брой, които делят реда на пет равни части;
  • децили, девет на брой, които делят статистическия ред на десет равни части;
  • центили[1] (процентили[2]), 99 на брой, които делят реда на сто равни части

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • The Penguin Dictionary of Mathematics, John Daintith, R.D. Nelson, Penguin Books, 1989
  • „Математически енциклопедичен речник“, В. Гелерт, Х. Кестнер, З. Нойбер, ДИ Наука и изкуство, София, 1983
  1. „Статистика за икономисти“, Георги Мишев, Стоян Цветков, УИ „Стопанство“, С., 1998, ISBN 954-494-314-5
  2. „Статистическото изследване“, Иванка Съйкова, София Тодорова, Нов български университет, С., 2000, ISBN 954-568-023-7