Полова зрялост

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Половата зрялост или само зрялост е период от развитието на повечето организми, в това число и човек, последващ периода на детството и предхождащ периода на старостта. При хората преходния период между детството и началото на половата зрялост се обозначава като пубертет. Края на периода на полова зрялост е силно разтеглен във времето и не може да бъде определен еднозначно. Условно може да се приеме, че настъпва с менопаузата при жените и андропаузата при мъжете.

Половата зрялост се характеризира с активиране на функцията на половите жлези (гонадите) и съществуване на биологична възможност за създаване на потомство. Важно за отбелязване е, че половата зрялост значително предхожда психическата, която е свързана с проявление на самостоятелност (независимост) и способност за поемане на отговорност.