Правни науки

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Правните науки имат за предмет изучаването на правото като единна система от правни норми, които регулират човешкото поведение във всички и всякакви ситуации. В този контекст, правото е социално явление със своя история. Правото еволюира заедно с развитието на обществото. Същевременно съвременното право не е само норми, а е изградено и организирано в правна система, като всеки правен акт преследва определени цели, за означение на които си употребява израза - цел на закона. Правната наука изучава правото в неговата систематика и вътрешна непротиворечива цялостност. В исторически аспект, правните науки изследват и изучават идеите на и за правото, които са част от философските и политическите идеи, съществували във всяко едно общество още от древността с възникването на първите цивилизации.[източник? (Поискан преди 15 дни)]

Исторически контекст за възникването[редактиране | редактиране на кода]

Първата организирана и подредена система на правото възниква в Древен Рим, макар писани закони да е имало още в древността при развитите цивилизации в и около т.нар. плодороден полумесец. На практика системата на римското право доразвива и усъвършенства достиженията на древногръцкото право в античността, което от своя страна взаимства редица правни регламенти, компоненти и елементи от Древния Изток (виж Законник на Хамурапи и Цилиндър на Кир).[източник? (Поискан преди 15 дни)]

Съвременни правни науки[редактиране | редактиране на кода]

Карл Савини е с най-голям принос при възникването на съвременното право

Основата на която се развиват науките за правото е позитивното право, а школата благодарение на която е осъществен този еволюционен скок в развитието е германската историческа.[1]

Правните дисциплини като част от социалната наука[редактиране | редактиране на кода]

Към БАН от 1947 г. съществува Институт за държавата и правото. [1]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. John H. Merryman et al., The Civil Law Tradition: Europe, Latin America, and East Asia, Cases and Materials 481 (LexisNexis ed., 1994) (reprinted 2000).

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]