Производителност (компютри)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Производителност при компютрите е количествена характеристика за скоростта на изпълнение на определени операции. Тъй като съвременните компютри са изградени от интегрални схеми, синоним на понятието е бързодействие на интегралните схеми. Определя се от времената на превключване и продължителността на фронтовете на изходните сигнали. Бързодействието на логическите елементи е максимално, когато на всички входове се подават едновременно управляващи сигнали. В противен случай се увеличава влиянието на паразитните капацитети.

Бързодействието е много важно за процесора в компютъра, колкото то е по-голямо, толкова той е по-производителен.

Съществуват няколко стандартни единици за измерване производителността: MIPS или FLOPS, които показват съответно колко милиона инструкции за секунда се изпълняват, или колко операции с плаваща запетая в секунда се изпълняват.

MIPS

MIPS ((на английски: Millions of Instructions Per Second) милион команди в секунда) измерва производителността на процесора по отношение на необходимото времето за изпълнение. Съществуват няколко варианта за интерпретация на MIPS:

  • количество на команди за единица време.
  • количество команди в програмата/времето за изпълнението ѝ.

Положителната страна на единицата е, че е лесна за разбиране; т.е. по-бърз компютър се характеризира с по-голямо число MIPS. Недостатък е, че MIPS зависи от конкретния набор команди на процесора, което затруднява сравнението на компютри с различни системни команди. Освен това MIPS дори на един и същ компютър може да има различни стойности за различни програми и освен това не отчита възможностите за използване на помощен микропроцесор.

FLOPS

FLOPS e (акроним на английски: Floating point Operations Per Second, произнася се флопс) – брой операции над числа с плаваща точка, изпълнявани за секунда. Базира се на количеството изпълнявани операции, а не на количеството изпълнявани команди.

По-практична е кратната единица MFLOPS – милион елементарни аритметически операции над числа с плаваща точка, изпълнявани за секунда. Използва се за измерване производителността на компютрите при решаване на задачи, в които активно се използва аритметика с плаваща точка. MFLOPS се базира на количеството изпълнявани операции, а не на количеството изпълнявани команди. Положителното в сравнение с MIPS е, че една и съща програма, работеща на различни компютри, ще изпълнява различно количество команди, но едно и също количество операции с плаваща точка.