Рекламна кампания

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Рекламна кампания е термин от маркетинга, с който се означава планирана и координирана дейност по осъществяване на реклама, при която мероприятия се провеждат по различни комуникационни канали и средства за разпространение на рекламата.

По отношение на обхвата на рекламната дейност, кампанията е по-мащабна и продължителна от рекламната акция: една цялостна рекламна кампания може да се състои от поредица рекламни акции.

Направлението на рекламната кампания се определя в зависимост от маркетинговата или комуникационната стратегия на фирмата. Необходимо е най-напред да се определи за кои стоки или услуги се организира кампанията, на какъв пазар, какви са особеностите на стоките и мястото им на пазара, за да се уточни върху кои особености на продукта да се акцентира при рекламата.

Разработването на плана за рекламна кампания преминава през няколко основни етапа:

 • определяне на целите и целевите групи;
 • установяване на отговорностите;
 • съставяне на рекламен бюджет;
 • разработване на рекламни теми;
 • избор на рекламни средства;
 • създаване на рекламни обяви;
 • избор на времето на рекламата;
 • анализ на съвместните усилия на участниците;
 • оценяване на успеха или неуспеха.

При планиране, организиране и осъществяване на рекламна кампания на чуждестранен пазар, външнотърговските фирми могат да използват няколко подхода:

 • възлагане на конкретна поръчка за рекламна кампания от рекламодателя на национална рекламна агенция;
 • възлагане на провеждането на рекламата на търговски посредници.
 • самостоятелно провеждане на рекламни кампании от рекламния отдел на външнотърговската фирма;
 • пряко свързване на рекламодателя производител с рекламна агенция зад граница.

Медийни канали[редактиране | редактиране на кода]

Медийните канали, известни още като канали за маркетингова комуникация, се използват за връзка с целевия потребител и за въздействие върху поведението му.[1] Традиционните методи за комуникация с потребителите включват вестници, списания, радио, телевизия, билбордове, телефон, поща и продажба от врата на врата.[2][3] Това са само някои от исторически традиционните методи.[4]

Наред с традиционните медийни канали се появяват нови и нововъзникващи медийни канали. Социалните медии започнаха да играят много голяма роля в начина, по който медиите и маркетингът си взаимодействат, за да достигнат до потребителите.[5][6][7] Социалните медии имат способността да достигат до по-широка аудитория. В зависимост от възрастовата и демографската група социалните медии могат да повлияят на цялостния имидж на компанията. Използването на социалните медии като маркетингов инструмент се е превърнало в широко популярен метод за създаване на марка. Една марка има възможност да създаде пълноценно присъствие в социалните медии въз основа на собствената си целева общност.

С развитието на цифровите канали за комуникация маркетинговите комуникации предоставят възможност за двупосочна комуникация, при която може да се получи незабавна реакция от страна на потребителите.[8] Средствата за цифрова комуникация включват: уебсайтове, блогове, социални медии, корпоративни видеоклипове,[9] електронна поща,[10] мобилни устройства и търсачки като няколко примера. За рекламната кампания е важно внимателно да подбере каналите, базирани на това къде целевият потребител прекарва времето си, за да се максимизират пазарните и рекламните усилия. Маркетинговите специалисти трябва да вземат предвид и разходите за достигане до целевата аудитория и времето (т.е. рекламата по време на празничния сезон обикновено е по-скъпа).[11]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 • Лиляна Менчева, Рекламна политика, НБУ, София, 2003
 1. Integrated Marketing Communications // books.google.com. Посетен на 1 декември 2023 г.
 2. Is Traditional Marketing Still Alive? // www.forbes.com. Посетен на 1 декември 2023 г.
 3. Digital marketing vs traditional marketing: what is better for you in 2023 // codedesign.org. Посетен на 1 декември 2023 г.
 4. What is Traditional Marketing? Explanation, Importance, & Examples // interobservers.com. Посетен на 1 декември 2023 г.
 5. How Social Media Impacts Consumer Buying // www.forbes.com. Посетен на 1 декември 2023 г.
 6. How social media has changed the marketing world // www.redsharkdigital.com. Посетен на 1 декември 2023 г.
 7. The Impact of Social Media on Consumer Buying Intention // researchleap.com. Посетен на 1 декември 2023 г.
 8. Marketing Communications and strategies // unlimitedmarketing.net. Посетен на 1 декември 2023 г.
 9. 12 Top Corporate Video Production Companies in Surrey // www.holt.digital. Посетен на 1 декември 2023 г.
 10. What is Email Marketing & How Does it Work? // www.aitrillion.com. Посетен на 1 декември 2023 г.
 11. 3 Ways To Get The Most Out Of Your 2020 Holiday Ad Campaigns // blog.citizennet.com. Архивиран от оригинала на 2023-09-26. Посетен на 1 декември 2023 г.