Случайно обхождане

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Пример за 8 случайни блуждаения в едно пространство, започващи от 0. Графиката показва изменението на разстоянието от началната точка (по ординатата) спрямо времето (по абсцисата).
Анимиран пример за 3 браунови движения - като случайни блуждаения в тор, започвайки от центъра на изображението.

Случайното блуждаене е математическа формулировка на траектория, която се състои от взимане на последователни случайни стъпки. Резултати от анализ на случайно блуждаене са били приложени в компютърната наука, физиката, екологията, икономиката и голямо число други области като основен модел на случайни процеси във времето.