Сметище

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Сметище, бунище или депо за отпадъци [1] е съоръжение за депониране на отпадъци, върху земята или под земята, включително вътрешни площадки за депониране на отпадъци на територията на предприятията (т.е. депа, където причинителят на отпадъци извършва обезвреждане на отпадъци, на мястото на образуването им) и самостоятелни площадки предназначени за временно съхраняване на отпадъците, които се експлоатират да срок по-дълъг от една година. За депа не се считат съоръженията, където се извършва разтоварване на отпадъци, с цел осигуряване на подготовката им за по-нататъшно транспортиране за оползотворяване, предварително третиране или обезвреждане на друго място, съоръженията за съхраняване на отпадъци преди оползотворяването или предварителното им третиране за период по-малък от три години и съоръженията за съхраняване на отпадъци преди обезвреждането им за период по-малък от една година. Остаряла и диалектна дума със същото значение е купище[2].

Вижте още[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. [1], Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството,министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.
  2. http://ibl.bas.bg/rbe/?q=купище