Сортиране по метода на гребена

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Пример как методът сортира една редица

Сортирането по метода на гребена е прост алгоритъм за сортиране, първоначално разработен от Владимир Добошевич през 1980 г. По-късно алгоритъмът е преоткрит от Стефан Ласи и Ричард Бокс през 1991 г. Алгоритъмът на гребена подобрява метода на мехурчето.

Алгоритъм[редактиране | редактиране на кода]

Костенурки и зайци

Големите елементи в началото на последователността не представляват трудност за алгоритъма, защото бързо се нареждат на съоветната позиция и от там идва и името им зайци, но малките елементи в края се пренареждат изключително бавно (костенурки).

Основната идея на метода е да елиминира костенурките или малките стойности близо до края на масива, което е и главната причина за сериозното забавяне в метода на мехурчето. Големите стойности в началото (зайците) не представляват проблем за метода на мехурчето.

Когато кои да са два елемента биват сравнявани в метода на мехурчето, гапът (разликата или още отдалечеността между елементите) винаги е 1. Основната идея на сортирането по метода на гребена е, че гапът би могъл да бъде и повече от 1 (Методът на Шел също е базиран на тази идея, но той се смята по скоро за развитие на сортирането чрез вмъкване).

С други думи, вътрешният цикъл на метода на мехурчето, който в действителност извършва размяната, е конструиран така, че гапът между разменените елементи да намалява (за всяко следващо влизане във външния цикъл).

Принцип на действие[редактиране | редактиране на кода]

 1. Алгоритмът започва, като една променлива (обикновено се нарича “gap”), получена като дължината на масива, който предстои да бъде сортиран, се разделя на т.нар. стесняващ фактор, чиято стойност обикновено е 1.3, се сортира според получената стойност, която се закръгля към цяло число, ако се налага.
 2. След това променливата(„gap“) се разделя отново на стесняващия фактор, масивът се сортира отново и това продължава, докато въпросната променлива не стане със стойност 1.
 3. Последната стъпка на масива е еквивалентна на метода на мехурчето, но костенурките, които толкова го забавят, вече са наредени.

Стесняващ фактор

Стесняващият фактор (на английски: shrink factor) има доста голям ефект върху производителността на метода. В първоначалната статия авторът е предложил да бъде 1,3. Стойност, която едновременно е малка, за да забави алгоритъма, с цел да се извършат всички сравнения и твърде голяма, за да не забавя прекалено метода. Ласи и Бокс експериментално установяват (тествайки над 200 000 произволни масива), че най-подходящата стойност за стесняващия фактор е 1,3.

Имплементация на метода[редактиране | редактиране на кода]

C#

using System;

class ShellSort
{
  static void Main()
  {
    int[] array = {123,212,12,46,54,21,1,78};
    sort(array);
  }

  static int newGap(int gap)
  {   
    gap = (int)(gap / 1.3);
    if(gap == 9 || gap == 10)
        gap = 11;
    if(gap < 1)
        return 1;
    return gap;
  }
 
  static void sort(int[] arr)
  {    
    int gap = arr.Length;
    bool swapped;
    do
    {
      swapped = false;
      gap = newGap(gap);
      for (int i = 0; i < (arr.Length – gap); i++)
      {
        if (arr[i] > arr[i + gap])
        {
          swapped = true;
          int temporary = arr[i];
          arr[i] = arr[i + gap];
          arr[i + gap] = temp;
        }
      }
    }
    while (gap > 1 || swapped);
  }
}

C++

int newGap(int gap)
{
  gap /= 1.3;
  if (gap == 9 || gap == 10)
    gap = 11;
  if (gap < 1)
    return 1;
  return gap;
}

void sort(int arr[], int length)
{
  int gap = length;
  bool swapped;
  do
  {
    swapped = false;
    gap = newGap(gap);
    for (int i = 0; i < length – gap; ++i)
    {
      if (arr[i] > arr[i + gap])
      {
        swapped = true;
		int temporary = arr[i];
		arr[i] = arr[i + gap];
		arr[i + gap] = temporary;
      }
    }
  } 
  while (gap > 1 || swapped);
}

Java

private static int newGap(int gap)
{    
	gap = gap / 1.3;
  if(gap == 9 || gap == 10)
    gap = 11;
  if(gap < 1)
    return 1;
  return gap;
}
 
private static void sort(int arr[])
{    
	int gap = arr.length;
  boolean swapped;
  do
  {    
		swapped = false;
    gap = newGap(gap);
    for(int i = 0; i < (arr.length – gap); i++)
    {    
			if(arr[i] > arr[i + gap])
      {    
				swapped = true;
        int temporary = arr[i];
        arr[i] = arr[i + gap];
        arr[i + gap] = temp;
      }
    }
  } 
	while(gap > 1 || swapped);
}