Разлика между версии на „РНК-полимераза“

Направо към навигацията Направо към търсенето
м
[[: ---> [[
м (интервал)
м ([[: ---> [[)
'''РНК-полимераза''' е всеки [[:ензим]], който използва [[:АТФ]], [[:ГТФ]], [[:ЦТФ]] и [[:УТФ]] за синтезата на [[:РНК]] от [[:ДНК]] или РНК матрица.{{Br}}
ДНК-зависими РНК полимерази включват ензимите на [[:транскрипция (биология)|транскрипцията]] на ДНК и [[:праймази]]те, които синтезират РНК зародишите, необходими за [[:репликация]]та.{{Br}}
РНК-зависима РНК полимераза участва в репликацията на [[:вирус]]ната РНК.{{Br}}
ДНК-зависимите катзлизират реакции между нуклеозид трифосфатите за формиране на РНК<sub>n+1</sub> от РНК<sub>n</sub> и [[:пирофосфат]].
 
=== Прокариотна РНК полимераза ===
В [[:прокариоти]]те има една единствена РНК полимераза, която транскрибира всички класове ДНК.
 
Същинската част на този ензим при [[:Escherichia coli]] е изградена от три типа субединици: 2'''α''',1'''β''' и 1'''β′'''. Тази сърцевина има афинитет към ДНК.{{Br}}
Към ензима има допълнителна '''σ''' субединица ([[:сигма фактор]]), която участва в разпознаването на [[:промотор]]а на [[:ген]]а и инициацията на транскрипцията. Различни сигма фактори разпознават промоторите на различни гени.
 
Сигма факторът е свързан в РНК полимеразния комплекс до разпознаването на съответния промотор, след което се отделя от ензима със започването на транскрипцията. {{Br}}
Функциите на останалите субединици не са напълно изяснени. За '''β''' се смята че участва в свързването на нуклеозидните субстрати. Именно тя се атакува от антибиотиците [[:рифамицин]] и [[:стрептолигидин]].
 
Субединицата '''β′'''(155kD)вероятно се свързва с [[:ДНК матрица]]та.{{Br}}
Фаговите РНК полимерази са още по-просто устроени и често имат само една субединица с големина до 100kD.{{Br}}
 
=== Еукариотни РНК полимерази ===
[[:Еукариоти]]те имат три типа ДНК-зависима РНК полимераза в [[клетъчно ядро|ядрото]], всеки от които синтезира различен тип РНК.{{Br}}
'''РНК полимераза I''' е локализирана в [[:ядърце]]то, транскрибира предшествениците на рРНК: 28S,18S и 5,8S. Има 13 субединици с обща [[:молекулна маса]] около 600kD.Разпознава един тип промотори и се нуждае от най-малко два допълнителни фактора. Ензимната ѝ активност в [[:клетка]]та е до 70% от общата полимеразна активност.{{Br}}
'''РНК полимераза II''' се намира в [[:нуклеоплазмата]] и синтезира предшествениците на иРНК. Тя е изградена от две главни субединици от 215 и 139 кило [[:далтон]]а и няколко от по-малки [[:полипептид]]а. Първата по размер субединица е хомолог на '''β′''' от прокариотната РНК полимераза. Притежава „[[:домейн]] от карбоксилни опашки“, изграден от повтарящи се последователности от седем [[:аминокиселини]]. Участва в инициацията, при отделянето на РНК полимерза II от [[:преинициаторния комплекс]]. Втората по размер субединица е хомолог на '''β''' при прокариоти, а има и трета с много по-малки размери, която е хомоложна на '''α''' субединицата. Три от останалите субединици се срещат и при трите типа полимерази.{{Br}}
'''РНК полимераза III''', също в нуклеоплазмата, отговаря за синтеза на предшествениците на рРНК 5S, тРНК и мяРНК. Разполага е 14 субединици и молекулна маса 700kD.{{Br}}
Различните еукариотни РНК полимерази могат да бъдат разпознати благодарение на различната им чувствителност към [[:алфа-аматин]]. Първия клас ензими не се инхибира от този пептид, докато при втория клас се забелязва моментално ихибиране при ниска [[:концентрация]]. Третия клас има представители с различна чувствителност.
 
== Източници ==

Навигация