Статистическо разсейване

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Статистическо разсейване e измерител на различието между случаите на дадена съвкупност по разновидностите на даден признак.

Има няколко вида измерители за разсейване. Най-простият измерител е т.нар. Размах – D.

Разлика между максимално и минимално значение:

6 максимално D=6-2

D=4 (размах) – ориентировъчен измерител за разсейване. Изчислява се в абсолютни единици, но може да бъде и относителен размах.

5
4
3
2 
2 минимално

- разликата между максимално и минимално отнесена към средната аритметична

И могат да се сравняват два размаха. Например успех/възраст. Когато величините са разнородни, те се сравняват като се изчисли размаха.

Средно аритметично отклонение – една аритметична от отклоненията на значенията на всеки отделен случай от съвкупността от средната на съвкупността.

Относително средноаритметично отклонение

Средно квадратично отклонение (Стандартно отклонение за групирани данни)

Коефициент на вариацията – Дисперсията е квадрата на стандартното отклонение