Степен на окисление

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Степента на окисление характеризира състоянието на атомите на химичните елементи в съединенията.

Степента на окисление съответства на заряда на йона или формалния заряд на атома в молекулата или в химическата единица, например:


Степента на окисление се посочва над символа на елемента. За разлика от посочването на заряда на атома, при посочване на степента на окисление първо се поставя знака, а после численото значение, а не обратното:

— степен окисление,


— заряд.