Строител (шаблон)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Строител (Builder) е създаващ шаблон за дизайн, който се използва в обектно-ориентираното програмиране.

Целта е да се раздели създаването на сложен обект от неговото представяне (интерфейс), за да може с един и същ процес да се създават обекти с различно представяне.

UML диаграма на шаблона Строител

Примери[редактиране | редактиране на кода]

C++[редактиране | редактиране на кода]

// Реализация на C++.
 
#include <iostream>
#include <memory>
#include <string>
 
// Product
class Pizza
{
private:
  std::string dough;
  std::string sauce;
  std::string topping;
 
public:
  Pizza() { }
  ~Pizza() { }
 
  void SetDough(const std::string& d) { dough = d; };
  void SetSauce(const std::string& s) { sauce = s; };
  void SetTopping(const std::string& t) { topping = t; }
 
  void ShowPizza()
  {
    std::cout << " Yummy !!!" << std::endl
    << "Pizza with Dough as " << dough
    << ", Sauce as " << sauce
    << " and Topping as " << topping
    << " !!! " << std::endl;
  }
};
 
// Abstract Builder
class PizzaBuilder
{
protected:
  std::auto_ptr<Pizza> pizza;
public:
  PizzaBuilder() {}
  virtual ~PizzaBuilder() {}
  std::auto_ptr<Pizza> GetPizza() { return pizza; }
 
  void createNewPizzaProduct() { pizza.reset (new Pizza); }
 
  virtual void buildDough()=0;
  virtual void buildSauce()=0;
  virtual void buildTopping()=0;
 
};
 
// ConcreteBuilder
class HawaiianPizzaBuilder : public PizzaBuilder
{
public:
  HawaiianPizzaBuilder() : PizzaBuilder() {}
  ~HawaiianPizzaBuilder(){}
 
  void buildDough() { pizza->SetDough("cross"); }
  void buildSauce() { pizza->SetSauce("mild"); }
  void buildTopping() { pizza->SetTopping("ham and pineapple"); }
};
 
// ConcreteBuilder
class SpicyPizzaBuilder : public PizzaBuilder
{
public:
  SpicyPizzaBuilder() : PizzaBuilder() {}
  ~SpicyPizzaBuilder() {}
 
  void buildDough() { pizza->SetDough("pan baked"); }
  void buildSauce() { pizza->SetSauce("hot"); }
  void buildTopping() { pizza->SetTopping("pepperoni and salami"); }
};
 
// Director
class Waiter
{
private:
  PizzaBuilder* pizzaBuilder;
public:
  Waiter() : pizzaBuilder(NULL) {}
  ~Waiter() { }
 
  void SetPizzaBuilder(PizzaBuilder* b) { pizzaBuilder = b; }
  std::auto_ptr<Pizza> GetPizza() { return pizzaBuilder->GetPizza(); }
  void ConstructPizza()
  {
    pizzaBuilder->createNewPizzaProduct();
    pizzaBuilder->buildDough();
    pizzaBuilder->buildSauce();
    pizzaBuilder->buildTopping();
  }
};
 
// Клиент поръчва 2 пици
int main()
{
  Waiter waiter;
 
  HawaiianPizzaBuilder hawaiianPizzaBuilder;
  waiter.SetPizzaBuilder (&hawaiianPizzaBuilder);
  waiter.ConstructPizza();
  std::auto_ptr<Pizza> pizza = waiter.GetPizza();
  pizza->ShowPizza();
 
  SpicyPizzaBuilder spicyPizzaBuilder;
  waiter.SetPizzaBuilder(&spicyPizzaBuilder);
  waiter.ConstructPizza();
  pizza = waiter.GetPizza();
  pizza->ShowPizza();
 
  return EXIT_SUCCESS;
}

C#[редактиране | редактиране на кода]

 using System;
 using System.Collections;
 
 namespace Builder
 {
 
 public class MainApp
 {
  public static void Main()
  {
   // Create director and builders
   Director director = new Director();
 
   Builder b1 = new ConcreteBuilder1();
   Builder b2 = new ConcreteBuilder2();
 
   // Construct two products
   director.Construct(b1);
   Product p1 = b1.GetResult();
   p1.Show();
 
   director.Construct(b2);
   Product p2 = b2.GetResult();
   p2.Show();
 
   // Wait for user
   Console.Read();
  }
 }
 
 // "Director"
 
 class Director
 {
  // Builder uses a complex series of steps
  public void Construct(Builder builder)
  {
   builder.BuildPartA();
   builder.BuildPartB();
  }
 }
 
 // "Builder"
 
 abstract class Builder
 {
  public abstract void BuildPartA();
  public abstract void BuildPartB();
  public abstract Product GetResult();
 }
 
 // "ConcreteBuilder1"
 
 class ConcreteBuilder1 : Builder
 {
  private readonly Product product = new Product();
 
  public override void BuildPartA()
  {
   product.Add("PartA");
  }
 
  public override void BuildPartB()
  {
   product.Add("PartB");
  }
 
  public override Product GetResult()
  {
   return product;
  }
 }
 
 // "ConcreteBuilder2"
 
 class ConcreteBuilder2 : Builder
 {
  private readonly Product product = new Product();
 
  public override void BuildPartA()
  {
   product.Add("PartX");
  }
 
  public override void BuildPartB()
  {
   product.Add("PartY");
  }
 
  public override Product GetResult()
  {
   return product;
  }
 }
 
 // "Product"
 
 class Product
 {
  private readonly ArrayList parts = new ArrayList();
 
  public void Add(string part)
  {
   parts.Add(part);
  }
 
  public void Show()
  {
   Console.WriteLine("\nProduct Parts -------");
   foreach (string part in parts)
    Console.WriteLine(part);
  }
 }
 }

Java[редактиране | редактиране на кода]

 /** "Product" */
 class Pizza {
  private String dough = "";
  private String sauce = "";
  private String topping = "";
 
  public void setDough(String dough)   { this.dough = dough; }
  public void setSauce(String sauce)   { this.sauce = sauce; }
  public void setTopping(String topping) { this.topping = topping; }
 }
 
 
 /** "Abstract Builder" */
 abstract class PizzaBuilder {
  protected Pizza pizza;
 
  public Pizza getPizza() { return pizza; }
  public void createNewPizzaProduct() { pizza = new Pizza(); }
 
  public abstract void buildDough();
  public abstract void buildSauce();
  public abstract void buildTopping();
 }
 
 /** "ConcreteBuilder" */
 class HawaiianPizzaBuilder extends PizzaBuilder {
  public void buildDough()  { pizza.setDough("cross"); }
  public void buildSauce()  { pizza.setSauce("mild"); }
  public void buildTopping() { pizza.setTopping("ham+pineapple"); }
 }
 
 /** "ConcreteBuilder" */
 class SpicyPizzaBuilder extends PizzaBuilder {
  public void buildDough()  { pizza.setDough("pan baked"); }
  public void buildSauce()  { pizza.setSauce("hot"); }
  public void buildTopping() { pizza.setTopping("pepperoni+salami"); }
 }
 
 
 /** "Director" */
 class Waiter {
  private PizzaBuilder pizzaBuilder;
 
  public void setPizzaBuilder(PizzaBuilder pb) { pizzaBuilder = pb; }
  public Pizza getPizza() { return pizzaBuilder.getPizza(); }
 
  public void constructPizza() {
    pizzaBuilder.createNewPizzaProduct();
    pizzaBuilder.buildDough();
    pizzaBuilder.buildSauce();
    pizzaBuilder.buildTopping();
  }
 }
 
 /** Клиент поръчва пица. */
 class BuilderExample {
  public static void main(String[] args) {
    Waiter waiter = new Waiter();
    PizzaBuilder hawaiian_pizzabuilder = new HawaiianPizzaBuilder();
    PizzaBuilder spicy_pizzabuilder = new SpicyPizzaBuilder();
 
    waiter.setPizzaBuilder( hawaiian_pizzabuilder );
    waiter.constructPizza();
 
    Pizza pizza = waiter.getPizza();
  }
 }

PHP[редактиране | редактиране на кода]

/* Produit */
class Pizza {
 private $_pate = "";
 private $_sauce = "";
 private $_garniture = "";
 
 public function setPate($pate)      { $this->_pate = $pate; }
 public function setSauce($sauce)     { $this->_sauce = $sauce; }
 public function setGarniture($garniture) { $this->_garniture = $garniture; }
}
 
 
/* Monteur */
abstract class MonteurPizza {
 protected $_pizza;
 
 public function getPizza()      { return $this->_pizza; }
 public function creerNouvellePizza() { $this->_pizza = new Pizza(); }
 
 abstract public function monterPate();
 abstract public function monterSauce();
 abstract public function monterGarniture();
}
 
/* MonteurConcret */
class MonteurPizzaHawaii extends MonteurPizza {
 public function monterPate()   { $this->_pizza.setPate("croisée"); }
 public function monterSauce()   { $this->_pizza.setSauce("douce"); }
 public function monterGarniture() { $this->_pizza.setGarniture("jambon+ananas"); }
}
 
/* MonteurConcret */
class MonteurPizzaPiquante extends MonteurPizza {
 public function monterPate()   { $this->_pizza.setPate("feuilletée"); }
 public function monterSauce()   { $this->_pizza.setSauce("piquante"); }
 public function monterGarniture() { $this->_pizza.setGarniture("pepperoni+salami"); }
}
 
 
/* Directeur */
class Serveur {
 private $_monteurPizza;
 
 public function setMonteurPizza(MonteurPizza $mp) { $this->_monteurPizza = $mp; }
 public function getPizza()            { return $this->_monteurPizza->getPizza(); }
 
 public void construirePizza() {
  $this->_monteurPizza->creerNouvellePizza();
  $this->_monteurPizza->monterPate();
  $this->_monteurPizza->monterSauce();
  $this->_monteurPizza->monterGarniture();
 }
}
 
/* Клиент поръчва пица. */
$serveur = new Serveur();
$monteurPizzaHawaii = new MonteurPizzaHawaii();
$monteurPizzaPiquante = new MonteurPizzaPiquante();
 
$serveur->setMonteurPizza($monteurPizzaHawaii);
$serveur->construirePizza();
 
$pizza = $serveur->getPizza();