Теорема на Лаплас

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Теоремата на Лаплас гласи, че всяка детерминанта е равна на сумата от произведението на кой да е ред (стълб) със съответните адюнгирани количества.

Теорема на Лаплас за увеличаване. Тя идва от така наречената формула на Лаплас

,

където сумирането на десните се отнася за всички детерминанти (минори) от ред , които могат да бъдат формирани от редове и стълбове , а е продуктът от номерата и детерминантата на матрицата, останала от матрицата чрез премахването на редове и стълбове , използвани за формирането на минора .