Теория на Брьонстед и Лаури

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Теорията на Брьонстед и Лаури в химията описва механизма на реакцията между киселини и основи.. Йоханес Брьонстед (Johannes Nicolaus Brønsted) и Томас Лаури (Thomas Martin Lowry) предлагат теорията независимо един от друг през 1923 г. Тя разширява химическите представи за киселина и основа. В тази теория киселината е дефинирана като химическо съединение, което има склонност да отдава водороден йон H^+: (протонен донор, киселина на Брьонстед-Лаури), а основата – като химическо съединение, което има склонност да приема водороден йон (протонен акцептор, основа на Брьонстед-Лаури).

В реакцията между оцетна киселина и вода, оцетната киселина се проявява като протонен донор по отношение на водата, която се явява в ролята на основа. Съответното уравнение има следния вид:

\mbox{CH}_3\mbox{COOH} + \mbox{H}_2\mbox{O} \longrightarrow{} \mbox{H}_3\mbox{O}^\mbox{+} + \mbox{CH}_3\mbox{COO}^-

Водата може също да се прояви и като киселина, например при реакция с амоняк по следното уравнение::

\mbox{NH}_3 + \mbox{H}_2\mbox{O} \longrightarrow{} \mbox{NH}_4^{\, \mbox{+}} + \mbox{OH}^-

Тук H2O отдава протон на NH3. По този начин водата действа като амфотерно съединение: може да проявява свойства както на киселина, така и на основа. Тези реакции са обратими. Обратната реакция мужду оцетна киселина и вода е:

\mbox{H}_3\mbox{O}^{+} + \mbox{CH}_3\mbox{COO}^- \longrightarrow{} \mbox{CH}_3\mbox{COOH} + \mbox{H}_2\mbox{O}

В обратната реакция водата H3O+ се проявява като киселина, за да отдаде протон на оцетната киселина CH3COO-, която се проявява като основа. В правата реакция, оцетната киселина CH3COOH се проявява като киселина за водата H2O. По този начин H3O+ формират една киселинно-основна двойка, а CH3COOH и CH3COO- формират втора киселинно-основна двойка.

Виж също[редактиране | редактиране на кода]