Тяло

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Тяло може да се отнася за:

  • Тяло (биология) в биологията и медицината,
    • в религията и психологията тялото е чисто материалната част на организма, противопоставяна на душата
  • Тяло (физика) във физиката – веществен материален обект,
  • Тяло в астрономията – небесно тяло
  • Тяло (геометрия) в геометрията — ограничено множество от тримерното пространство (например ръбести и валчести тела, платонови и архимедови тела),
  • Тяло (алгебра) в алгебрата — пръстен, в който всички различни от нулевите елементи образуват група относно умножението.
  • Тяло в механиката – основен обект, характеризиращ се с големина, форма, разпределение на масата и определени деформационни свойства. В механиката на идеално твърдото тяло се предполага, че под действието на разглеждните сили тялото не се деформира.
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.