Уикипедия:Нежелателни думи

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Тази страница е част от страниците, посветени на стила на писане в Уикипедия, и по-специално употребата на думи, които са противоречиви, неточни, обидни или емоционално наситени. Уикипедия не се цензурира и няма забранени думи, но някои думи и изрази трябва да се използват изключително предпазливо, защото могат да внесат неяснота, да представляват клишета, или да наложат нечия гледна точка. Това е само ръководство и препоръка, която е съобразена преди всичко с неутралната гледна точка, липсата на оригинални изследвания и възможността за проверка на твърденията.

Съдържат реклама и /или суперлативи[редактиране на кода]

... легендарен, голям, изтъкнат, далновиден, иключителен, водещ, увековечен, авангарден, необикновен, блестящ, известен, забележителен, престижен, от световна класа, уважаван, виртуоз ...

Думи като тези често служат за реклама без да дават съществена и безпристрастна информация за обекта на статията. Пример:

  • Реклама
  • Боб Дилан е определяща фигура на контракултурата на 1960-те като блестящ създател на песни.
  • Фактологичен пример
  • Дилан е включен в списъка на 100-те най-влиятелни хора на столетието, където е определен като „майстор на поезията, критик на обществото и водещ дух на поколението на контракултурата“.[1][2]

Лепене на етикети[редактиране на кода]

... култов, расистски, извратен, сектантски, еретик, екстремист, терорист, фундаменталист, псевдо- ...

Думи, които изразяват нечие мнение и представляват лепене на етикети трябва да се избягват, освен ако не са широко приети в световен мащаб от надеждни източници. наричане на дадена организация култ или секта може да предизвика дебати и противоречия. По подобен начин стои въпросът с охарактеризирането на дадено сексуално увлечение като перврзия. Трябва да се избягват оценъчните характеристики, класифицации и определения.

Безлични неподкрепени твърдения[редактиране на кода]

Някои хора казват, че анонимният авторитет е страхотен
... някои хора казват, вярва се че, мнението на хората е че, оценката на експертите е, широко прието е, изследванията показват, науката твърди, доказано е ...

Такива общи фрази и изрази създават илюзията за достоверност, но лишават читателя от възможност за проверка. На английски са известни като „weasel words“ (в буквален превод думи на невестулка, в художествен превод анонимен авторитет). Те могат да прикрият или маскират предубеденост и наложат нечие мнение по въпроса. Твърдения за това какво хората казват, мислят, чувстват и вярват трябва ясно да се разграничават от твърдения, които са ясно показани или доказани. В такива случаи слагайте съответните шаблони за да поискате източник.

Израз на съмнение[редактиране на кода]

... предполага се, намеква се, така наречен, обвинен ...

Тези думи могат да създадат впечатлението, че дадена гледна точка е неправилна или че дадено становище е неопределено. Те също така могат да създадат трудности при разграничаване гледни точки. Вместо тези безлични съмнение, е добре да се дадат много подробностни обяснения.

Редакторска намеса[редактиране на кода]

... видимо, естествено, с увлечение, занимателно, трябва да се отбележи, без съмнение, разбира се, за щастие, за нещастие, трагичен, ненавременен...

В повечето случаи тези изрази, които подчертават събитие от особено значение и придават личностен характер и оценка на събитията, трябва да се избягват. Те могат да доведат до интерпретации от страна на редактора и да предизвикат противоречия. Уикипедия не може да взима отношение по това дали дадено събитие е щастливо или нещастно. В повечето случаи дадените думи са излишни, утежняват речта и могат да дадат неоправдано предимство на правдоподобността на един аргумент за сметка на друг.

... почива, отдаде живота си, вечна памет, правя любов, обезпечение за щетите, етническо прочистване, живее с рак, сляп...

Думата умря е естествената дума, която трябва да се употребява. Избягвайте евфемизми като кончина, почива в мир, вечна памет и тн. Също така вместо правя любов трябва да се ползва правя секс, макар да съществува известна разлика между двете, в една енциклопедия за предпочитане е последното. Не трябва да се използва спорен въпрес вместо задача или проблем. Също така етническо прочистване трябва да се заменя с геноцид или масово убийство. Нормите и изразите варират в различните езици, но идеята е да се използва директен и ясен език. Така например винаги е по-добре да се каже „Този човек е сляп“ вместо „Този човек има проблем с очите и трудности с виждането“.[3]

Клишета и идиоми[редактиране на кода]

...лъвски пай, върхът на сладоледа, върхът на айсберга, в кърпа вързано, с главата надолу, равносметката на деня, печеливша карта...

Клишетата и идиомите като правило трябва да се избягват. На тяхно място трябва да се ползват буквалните, литературни изрази. Така например върхът на айсберга трябва да се ползва в буквален смисъл при описание на айсберги, а не в преносен. Ако понякога буквалното значение е неясно или безсмислено, трябва да се използва алтернативно определение или описание. В различните езици съществуват различни идиоми, клишета и жаргони и това може да предизвика допълнителни затруднения при превод.

  1. Cocks, Jay. The Time 100: Bob Dylan // Time, June 14, 1999. Посетен на October 5, 2008.
  2. Grossman, Lyod. A Social History of Rock Music: From the Greasers to Glitter Rock (McKay: 1976), p. 66.
  3. Resolution 93-01, National Federation of the Blind, July 9, 1993, accessed April 26, 2010.